Alle Media


Treffers 2,501 t/m 2,541 van 2,541     » Zie Galerij

    «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
2501
Zangvereniging Execelsior geeft zanguitvoering (1898)
Zangvereniging Execelsior geeft zanguitvoering (1898)
22 Dec. In haar vergadering van gisteren, besloot de zangvereeniging „ Excelsior " alhier. Donderdag 29 December a.s., eene zanguitvoering te geven, waarvan de opbrengst bestemd werd tot een liefdadig doel. Het is zeker wel overbodig deze uitvoering nog nader aan te bevelen
 
2502
Zes hectare klaver en kanthooi te koop (1891)
Zes hectare klaver en kanthooi te koop (1891)
Gelegen in de polder Velgersdijk aan de Krommendijk, in den Moolhoek, in drie kavels, en op land in de Nieuwe Kade aan de Gooidijk nabij de woning van H. Stoof, in zes kavels.
 
2503
Zevenbergen, Maarten en Jaapje van Doorn. Familiefoto.
Zevenbergen, Maarten en Jaapje van Doorn. Familiefoto.
Achterste rij:
Neel van Sintmaartensdijk - Zevenbergen, Abram Zevenbergen, NN, NN, NN, K. Zevenbergen, A. van der Wacht - Zevenbergen, NN, C Orynus - Zevenbergen, N. Zevenbergen, J, Orynus.
Tweede rij:
NN, NN, Maarten Zevenbergen, J. Zevenbergen - van Doorn, A. van Buren - Zevenbergen met baby J. van Buren, A. van Buren met voor zich K. van Buren, A. Zevenbergen - Landman en Zoet Zevenbergen.
Voorste rij:
NN, Jopie Orynus, Corrie Orynus, Alie van Trigt - Zevenbergen.
 
2504
Zigeuners te Zuidland? (1879)
Zigeuners te Zuidland? (1879)
Hekelingen 8 Dec . De troep Zigeuners bestaande uit 2 mannen , 2 vrouwen , 7 kinderen , 2 paarden , 2 beeren en 1 aap , waarvan uit den Hoekschen Waard is melding gemaakt , zijn Dinsdag 2 dezer in dezen gemeente aangekomen . Aan alles hebben zij behoefte , doch hebben zeldzaam genoeg ; elk wachte zich voor zulke landloopers, daar zij , naar men zegt , f 4 a f 5000 met zich voeren . Zaterdag 6 dezer zijn zij door de politie buiten deze gemeente gebracht , koers zettende naar Simonshaven . Naar men verneemt , houden zij zich te Zuidland op .
 
2505
Zilveren jubilem veldwachter Jansens te Zuidland (1949)
Zilveren jubilem veldwachter Jansens te Zuidland (1949)
Zilveren jubileum
1 Januari 1949 was het 25 jaar geleden dat de heer L. Jansens, thans opperwachtmeester der Rijkspolitie en postcommandant in onze gemeente , zijn intrede deed als veldwachter der gemeente Zuidland. Door enige ingezetenen werd besloten dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan .
De eerste burger van onze gemeente, de heer de Kool werd geraadpleegd . Het re - sultaat was , dat Woensdag j.l . de huldi -ging plaats vond in de raadzaal door het gemeentebestuur hiervoor beschikbaar gesteld . De burgemeester opende de rij der sprekers . De heer de Kool sprak woorden van waardering tot de opperwachtmeester Jansens en zei het zeer op prijs te stellen dat de verhouding met de Postcommandant en het overige personeel van de post Zuidland zeer goed is.
Namens enige inwoners der gemeente en het politie-personeel werd door de burgemeester aan mevr. Jansens een bloemenmand en aan de opperwachtmeester een rooktafel met rookstel aangeboden. Hierna werd de jubileummars gespeeld . Vervolgens verkreeg het woord de groeps - commandant der Rijkspolitie te Hellevoetsluis. Spreker schetste de jubilaris als een trouw kameraad en stelde hem als voorbeeld voor het jongere personeel . De oudste van de wachtmeesters die sprak namens het personeel van Abbenbroek en Zuidland, prees de goede verstandhouding die bij de politie een grote rol speelt. De waarnemend postcommandant van Oudenhoorn , die zeer dikwijls samenwerkt met de post Zuidland bracht ook namens het overige personeel dank aan de jubilaris voor de prettige samenwerking .
In de loop van de avond, die een zeer gezellig karakter had, volgden nog vele sprekers. Velen van hen beschikten over een goed geheugen . Het verleden werd opgehaald en wel de tijd dat de heer Jansens veldwachter was. De burgemeester bracht in herinnering de vele bijbetrekkingen die Jansens had. Het bleken er wel 10 a 12 te zijn ( dat was die goede tijd ). Alle sprekers werden van antwoord gediend , wat soms gepaard ging met een schaterende lach. De opperwachtmeester bracht hartelijk dank aan allen die deze dag voor hem en zijn gezin tot een onvergetelijke hadden gemaakt . Zeer voldaan keerden allen huiswaarts om nog enige uurtjes te rusten voor de taak van de nieuwe dag.
 
2506
Zilveren vrouwenbeurs verloren op Zuidlandse kermis (1883)
Zilveren vrouwenbeurs verloren op Zuidlandse kermis (1883)
VERLOREN :
Een dubbelen Zilveren vrouwen-knip met rouw-beurs
inhoudende eenig geld en twee bloed-koralen kettingtjes met gouden tonnetjes , op de Zuidlandsche KermiS . De eerlijke vinder wordt verzocht hetzelve te bezorgen aan het Hulpkantoor te Zuidland, en zal dan desverkiezende tien gulden belooning ontvangen
 
2507
Zitdag nalatenschap A.C. van Dis (1897)
Zitdag nalatenschap A.C. van Dis (1897)
 
2508
Zondagsschool ca. 1915
Zondagsschool ca. 1915
Achterste rij:
Leen Zwingelaar (zoon van de politie), Chris Reijtenbagh, NN, Jan Bezemer, Willem Kabbedijk, NN, Willem van der Slot, Jan van Buu-ren, NN, Teun Kraaijenbrink, Ies Kraaijenbrink, Betje Brouwer, Hendrien Arkenbout, Sijg Arkenbout.
Tweede rij:
Griet Mooldijk, Janna Dijkers, Pie Bezemer, Siem Kranenburg, NN, Pie Arkenbout, NN, NN, Cor Zevenbergen, Anna Kabbedijk, Trijn Buis, Ant Nieuwenhuizen, Ing Trouw, NN.
Derde rij:
Logé bij Weeda genaamd Van Grandie, Dina Lugtenburg, Dirk Schmahl, NN, ?? van den Hooven, Dirk Lugtenburg, NN, Bas Ver- maat, Jan de Heer, NN, Cor van den Hooven, Jans de Zwart, Trientje Kabbedijk, Cor Lugtenburg, NN.
Voorste rij:
Jans Buis, Betje Hordijk, Pie Stoof, NN, Geertje Lugtenburg, Cor de Heer, Neeltje Kranenburg, Klaasje Plooster, Dirkje van Sintmaartens- dijk.
 
2509
Zoontje van Hazejager bijna verdronken.
Zoontje van Hazejager bijna verdronken.
lieden namiddag omstreeks te drie uur , geraakte het jongste kind van den heer Hazejager , nabij de woning in een sloot .De moeder door een speelmakkertje van het kind gewaarschuwd , sprong terstond in het water en mocht bet genoegen smaken , haar kind te redden , dat ware er niet spoedig hulp opgedaagd , zeker zou zijn verdronken .
 
2510
Zuidland (1962) - Het Hoofd en de Ring (geen geluid)
Zuidland (1962) - Het Hoofd en de Ring (geen geluid)
Zuidland (1962) - Het Hoofd en de Ring (geen geluid)
 
2511
Zuidland (1962) Arie den Hartog Hangjeugd en Zangvereniging Ring
Zuidland (1962) Arie den Hartog Hangjeugd en Zangvereniging Ring
Zuidland (1962) Arie den Hartog Hangjeugd en Zangvereniging Ring
 
2512
Zuidland (1962) Basisschool De Wissel (geen geluid)
Zuidland (1962) Basisschool De Wissel (geen geluid)
Zuidland (1962) Basisschool De Wissel (geen geluid)
 
2513
Zuidland (1962) Cafe Meiburg (Ring) (Geen geluid)
Zuidland (1962) Cafe Meiburg (Ring) (Geen geluid)
Zuidland (1962) Cafe Meiburg (Ring) (Geen geluid)
 
2514
Zuidland (1962) De Bazaar (geen geluid)
Zuidland (1962) De Bazaar (geen geluid)
Zuidland (1962) De Bazaar (geen geluid)
 
2515
Zuidland (1962) De Ring (geen geluid)
Zuidland (1962) De Ring (geen geluid)
Zuidland (1962) De Ring (geen geluid)
 
2516
Zuidland (1962) De School met de Bijbel (geen geluid) HD
Zuidland (1962) De School met de Bijbel (geen geluid) HD
Zuidland (1962) De School met de Bijbel (geen geluid) HD
 
2517
Zuidland (1962) Dindua (geen geluid)
Zuidland (1962) Dindua (geen geluid)
Zuidland (1962) Dindua (geen geluid)
 
2518
Zuidland (1962) Gemeentehuis Trouwerij (geen geluid)
Zuidland (1962) Gemeentehuis Trouwerij (geen geluid)
Zuidland (1962) Gemeentehuis Trouwerij (geen geluid)
 
2519
Zuidland (1962) Kleuterschool t Kwakertje aan de prins Bernardstraat (geen geluid)
Zuidland (1962) Kleuterschool t Kwakertje aan de prins Bernardstraat (geen geluid)
Zuidland (1962) Kleuterschool t Kwakertje aan de prins Bernardstraat (geen geluid)
 
2520
Zuidland (1962) LangeSlop Breedstraat en Raadhuisstraat (geen geluid)
Zuidland (1962) LangeSlop Breedstraat en Raadhuisstraat (geen geluid)
Zuidland (1962) LangeSlop Breedstraat en Raadhuisstraat (geen geluid)
 
2521
Zuidland (1962) Nieuwbouw
Zuidland (1962) Nieuwbouw
Zuidland (1962) Nieuwbouw
 
2522
Zuidland (1962) o.a. Gooidijk Achterweg (geen geluid)
Zuidland (1962) o.a. Gooidijk Achterweg (geen geluid)
Zuidland (1962) o.a. Gooidijk Achterweg (geen geluid)
 
2523
Zuidland (1962) o.a. Kerkweg (geen geluid)
Zuidland (1962) o.a. Kerkweg (geen geluid)
Zuidland (1962) o.a. Kerkweg (geen geluid)
 
2524
Zuidland (1962) Postkantoor Molendijk Drogendijk
Zuidland (1962) Postkantoor Molendijk Drogendijk
Zuidland (1962) Postkantoor Molendijk Drogendijk
 
2525
Zuidland (1962) Tram, Brandweer en politie (geen geluid)
Zuidland (1962) Tram, Brandweer en politie (geen geluid)
Zuidland (1962) Tram, Brandweer en politie (geen geluid)
 
2526
Zuidland (1962) Vrouwenvereniging in vml bewaarschool (geen geluid)
Zuidland (1962) Vrouwenvereniging in vml bewaarschool (geen geluid)
Zuidland (1962) Vrouwenvereniging in vml bewaarschool (geen geluid)
 
2527
Zuidland kan geen predikant vinden // Oogst is binnen (1885)
Zuidland kan geen predikant vinden // Oogst is binnen (1885)
Zuidland , 29 Aug . Ook de heer J . II . Wiersma , pred . te Benschop , ( prov . Utrecht ), heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar deze gemeente .
De gemeente is niet gelukkig in het verkrygen van een eigen herder en leeraar ; dit is het elfde beroep na het vertrek van Ds . W . de Lange , hetwelk met geen gunstigen uitslag wordt bekroond .

De heer A . van Weel alhier is dezer dagen geslaagd voor het 2e gedeelte van het Notarieelexamen .

De voorbereidende werkzaamheden voor hetvlas zwingelen zyn in vollen gang . Er is voor deze campagne veel vlas aangevoerd , zoodat het gedurende het barre saisoen niet aan werk zal ontbreken . Mogen de prijzen niet te laag zijn en daardoor zoowel de vlassers , als de zwingelaart , goede verdiensten maken , want regent het op deneen , zoo druipt het op den ander .
De tarwe is zoo goed als binnen en voldoetzeer , beter dan de aardappelen die klein van stukblijven ; ze zyn evenwel zeer smakelijk .
 
2528
Zuidland telefonisch verbonden met Heenvliet (1894)
Zuidland telefonisch verbonden met Heenvliet (1894)
12 Oct ,
Ds . W , J , de Vries alhier is beroepen te Wy - deoes-Oosterleek ,
— Door onzen gemeenteraad is eergisteren besloten , deze gemeente telephonisoh te verbinden met het telegraaf kantoor te Heenvliet .
Door vele ingezetenen was bij request om die verbinding gevraagd , met aanbieding van de benoodigde som voor den aanleg .
Eere den Raad , die in een lang gevoelde behoefte , door dit besluit voorziet.
 
2529
Zuidlander heeft race ongeluk met paard en wagen in Brielle (1883)
Zuidlander heeft race ongeluk met paard en wagen in Brielle (1883)
Heden middag , omstreeks 12 ure , had buiten de Kadepoort het volgende ongeluk plaats : Zekere Z . van Zuidland , met paard en wagen utgespannen bij den stalhouder Hoogvliet , zou de terugreis naar Zuidland aanvaarden . In 't verschiet ziet hij dat Jac . de Man , van Oostvoorne , ook de Kadepoort zou uitreiden , en wilde met hem wedijveren wie de voorste zal zijn . De Man was wijzer en vervolgde bedaard met kar en hit aijn weg . Gekomen aan de poort , beschadigde Z . de wagen van De Man , terwijl hij zelf voorover sloeg en zeer belangrijke wonden ontving aan hoofd en handen . Ook zijn wagen werd niet gespaard , wijl het lemoen brak. In plaats van zijn reis te vervolgen , moest hij weder bij Hoogvliet teruggebracht worden en verleende Dr. Visscher de eerste geneeskundige hulp. Voorwaar een dure liefhebberij !

========
Naar wij vernemen moet de toestand van J. Z. van Zuidland , die jl . Zaterdag bij de Kadepoort met zijn paard en wagen in botsing is gekomen met een ander rijtuig , hoogst bedenkelijk zijn . Mocht bij het gevaarte bovenkomen , dan zal de man voor zijn leven de treurige littekens dier onbedachtzame en roekelooze daad blijven behouden .
 
2530
Zuidlander pleit voor tramverbinding Rotterdam-Hellevoetsluis (1881)
Zuidlander pleit voor tramverbinding Rotterdam-Hellevoetsluis (1881)
Deze Zuidlander (A.Z., vermoedelijk Abraham Zoeteman) had wellicht goed geinformeerde bronnen of gewoon een vooruitziende blik, aangezien de tramlaan er later daadwerkelijk is gekomen.

STOOMTRAM ? PAARDENTRAM ? of geen TRAM ?
Van bijna alle plaatsen in Nederland , lezen wij in de laatste dagen , in de Dag- en Weekbladen , en zelfs tot vervelens toe , omtrent het ontwerpen van allen mogelijken en onmogelijke tramlijnen voor Stoom- en Paardenspoor . Doch — zoo verre de herinnering strekt is nog van sreen Tramverbinding ( met stoom of mtt paarden ) gelezen welke ontworpen zoude zijn , van af de overzijde der rivier te Rotterdam , met het doel om over de tusschenliggende dorpen te loopen tot Hellevoetsluis .
En toch was juist dit ontwerp er een dat levens vatbaarheid bezit , omdat Hellevoetsluis de eerste aanlegplaats is voor vele zeestoombooten en grooten schepen , die door het kanaal van Voorne naar Rotterdam komen en er alzoo een zeer druk verkeer tusschen laatstgenoemden stad en Hellevoetsluis , dagelijks plaats heeft . Door aanleg van een Tramway over de dorpen die van af de overzijde der rivier, de verbinding met Hellevoetsluis kon geven, zou naar het inzien van schrijver dezes een goede bron van inkomsten geopend worden en ook in eene groote behoefte, vooral met het winter-saizoen worden voorzien .
Er zoude een gemakkelijker middel van verbinding ontstaan om naar en van Hellevoetsluis te komen ook met het oog op de Rijksveerboot op Middelharnis en Stellendam zou het aanleggen van deze lijn , in lange niet van belang ontbloot zijn .
Men kon de overtocht te Spijkenisse , hetzij per eenvoudige overvaart of anders door overbrugging trachten te verkrijgen , wat geene onoverkomelijke bezwaren kon in hebben . Mochten er echter technische bezwaren zijn , dan zijn er wel middelen voor om die op te ruimen of te verminderen .
Het hoofddoel van dit schrijven is alleen , om het groote gewicht van deze lijn onder de aandacht van het lezend publiek te brengen en aanleiding te geven tot bedenkingen en oplossing van eventueele bezwaren en daardoor spoedig te kunnen verkrijgen ; hetzij — Stoom - of Paarden-Tramway van Hotterdam naar Hellevoetsluis in verbinding met Flakkee en zulks vice versa .
Dat dit spoedig moge plaats hebben is de wensch van den schrijver , in het welbegrepen belang van alle tusschenliggende dorpen .
A—Z . Zuidland , den 16 Juli 1881
 
2531
Zuidlanders in aanmerking van erfenis De Gruyter miljoenen? (1886)
Zuidlanders in aanmerking van erfenis De Gruyter miljoenen? (1886)
reactie op krantenbericht:
Mijnheer de Redacteur !
Na lezing van zeker stok over de erfenis „ de Gruyter ," in het « Nieuwsblad voor den Hoekschen waard ", dato 15 Maart 1886 , uit Zuidland ingezonden , verzoekt steller dezes aan den scbryver van dit stuk, om zoo beleefd te zjjn, een weinigje duidelijker te zijn in zijn opgaven en wel inzonderheid omtrent de « gedane beloften ", daar dit punt in zijne opgaven niet recht duidelyk is omschreven .
Het zal den schrijver zeker niet moeilyk vallen , aan dit beleefd verzoek te voldoen , daar dit genoemd stuk « scbynt " te blijken , dat hjj op de hoogte dor zaak is , of althans « vermeent te zyn ".
Hoe het slot van het stok echter in overeenstemming te brengen is met het begin, is niet recht duidelyk . Er zal toch geen wangunst in bet spel zyn? Ware dit het geval, (wat niet te veronderstellen is ) dan moet de belanghebbende maar indachtig zyn aan het spreekwoord : > beter benijd dan beklaagd 4 '.
Altyd is bet echter voorzichtig , zich aan geen voorspellingen te wagen , zoo min , als om aan de menschen twyfel in te boezemen , maar liever de zaken te laten zoo ze zyn en den einduitslag af te wachten ! Voorul in deze gewichtige zaak is zulks raadzaam omdat verreweg de meeste menschen geen goed inzicht , in deze zaak gehad hebben en zelfs nu nog hebben en daardoor meestal verkeerd oordeelen .
J J U
Zuidland , 22 Maart 1886
 
2532
Zuidlandse jaarmarkt (1894)
Zuidlandse jaarmarkt (1894)
17 Sept . De kermis alhier, den 14en en 15en dezer gevierd , behoort met al zijn ap- en dependentiën weder tot het verledene . Ze werd opgeluisterd door den fraaien mallemolen van Frans Janvier, een nette wafelkraam en een aantal koek- en galanteriekramen . De plaatsen van uitspanning schijnen druk bezocht te zijn . Er waren eene menigte vroolijke en opgewekte kermisklanten , die hunne vreugde op eene luidruchtige wijze te kennen geven , doch alles liep , zooals men dat hier gewoon is , in de beste orde af .
 
2533
Zuidlandse kermis en landbouwnieuws (1895)
Zuidlandse kermis en landbouwnieuws (1895)
De kermis met al hare ap- en dependentiën is in vollen gang , opgeluisterd door een draaimolen met eenige kramen en kraampjes . Vele in- en omwoners brengen haar een bezoek. Als altijd zijn ze vroolyk , soms tot aan het uitgelatene toe, doch als gewoonlijk niet rustverstorend door vecht - partijen etc . Weldra zal dit volksfeest weder tot het verledene behooren , en zullen de ouden van dagen zich verheugen , dat alles tot de gewone rust is wedergekeerd .
Onder vrij gunstige omstandigheden is de oogst der veld vruchten alhier afgeloopen . De vlas- campagne heeft een aanvang genomen en hoeweler niet zooveel vlas is als het vorige jaar , zal ertoch gedurende den aanstaanden winter voldoende werk zijn . Met het rooien van aardappelen en beetwortelen is een aanvang gemaakt .
De heer A . de Pecker , predikant te Gorinchem , heeft bedankt voor het beroep naar de Nederd . Hervormde kerk alhier .
 
2534
Zuidlandse kermis weer ten einden (1891)
Zuidlandse kermis weer ten einden (1891)
15 September . De kermis alhier , met al zijn ap- en dependentiën , door prachtig weder opgeluisterd, is gepasseerden Vrijdag en Zaterdag weder zeer druk door om- en inwoners bezocht . Zonder de minste wanordelijkheden liep dit volksfeest af en twee mallemolens gaven volop gelegenheid tot draaien .
 
2535
Zuidlandse prijswinnaars bij Landbouwtentoonstelling Delft 1878
Zuidlandse prijswinnaars bij Landbouwtentoonstelling Delft 1878
Gladarige roode wintertarwe : 2e prijs , L . van der Meer Sr . te Zuidland
Zomerkoolzaad : N . Quispel te Zuidlan
 
2536
Zuidlandse protestantenbond opgeheven // Roodvonk verlaat dorp, 1 slachtoffer (1884)
Zuidlandse protestantenbond opgeheven // Roodvonk verlaat dorp, 1 slachtoffer (1884)
Zuidland, 3 Nov . De leden van de afdeeling » Zuidland en omstreken van den Nederlandschsn Protestantenbond, waren den 31 October jl . geconvoceerd tot het bijwonen van eene vergadering; de laatste van dit jaar.
De rekening en verantwoording werd door den penningmeester , den heer P.J. Bloem , ter tafel gebracht , door de leden de heeren A. van Weel en J. Weeda nagezien en in volmaakte orde bevonden ; daarna werd het debat geopend over het kardinale punt , // het al of niet ontbinden van de afdeeling *.
Breedvoerige besprekingen werden daarover gewisseld , vooral over de algemeene klacht der zeer slechte opkomst der leden , bij elke vergadering . Tot stemming overgegaan zijnde, werd bij meerderheid van stemmen het doodvonnis over de afdeeling uitgesproken en zal dezelve dus ontbonden worden .
De heer B. Jelgersma, predikant te Simonshaven , betoonde echter de welwillendheid om in den loop dezer maand nog een lezing te willen voordragen, om dan tegelijkertijd deze nuttige bijeenkomsten op een waardige wijze te sluiten .
Den leden van het bestuur komt een welverdiend woord van lof en dank toe , voor hunne onvermoeide behartiging dezer taak , die wel door een getrouwer opkomst der leden meer gewaardeerd had mogen worden.
— Nadat het roodvonk van af April dezes jaars in deze gemeente zich vertoond heeft , kan deze ziekte als geëindigd beschouwd worden, slechts één sterfgeval aan deze ziekte had er plaats ; enkele gevallen van mazelen doen zich nu voor .
 
2537
Zware storm treft boerderij Pieter Lammerse Jr (1894)
Zware storm treft boerderij Pieter Lammerse Jr (1894)
27 December . De hevige storm , welke in den nacht van den 23en dezer over het geheele land heeft gewoed , heeft ook hier verderf en verwoesting aangericht .
De polder „ de Beningerwaard " werd door den buitengewonen hoogen vloed geheel overstroomd , op drie plaatsen brak de dijk door , de bouwmanswoning , bewoond door Pietor Lammerse Jr . werd gedeeltelijk onder water gezet , zoodat de bewoners op den zolder moesten vluchten. In den schuur van dien landbouwer zijn 9 koeien, 8 schapen en een varken verdronken , terwijl de schade , aan de landeryen toegebracht , enorm is , en zij in verscheidene jaren niet in normalen toestand zullen zijn te brengen.
 
2538
Zwarte dekhengst de Ruijter te huur bij M. Vermaat (1894)
Zwarte dekhengst de Ruijter te huur bij M. Vermaat (1894)
 
2539
Zwarte dekhengst van Teunis Blaak (1875)
Zwarte dekhengst van Teunis Blaak (1875)
 
2540
Zwarte dekhengst van Teunis Blaak naar tentoonstelling (1878)
Zwarte dekhengst van Teunis Blaak naar tentoonstelling (1878)
 
2541
Zweetvos hengst Willem III te huur bij J. Oosthoek Jzn (1894)
Zweetvos hengst Willem III te huur bij J. Oosthoek Jzn (1894)
 

    «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51