Alle Media


Treffers 151 t/m 200 van 2,541     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Advertentie Lt Noordermeer (1896)
Advertentie Lt Noordermeer (1896)
 
152
Advertentie Maarten van Driel's karnmachines (1899)
Advertentie Maarten van Driel's karnmachines (1899)
 
153
Advertentie meester bakker Jan de Ruiter Lange Slop (1887)
Advertentie meester bakker Jan de Ruiter Lange Slop (1887)
 
154
Advertentie meesterkuiper W. van Trigt (1887)
Advertentie meesterkuiper W. van Trigt (1887)
(niet kunnen koppelen; meerdere W. van Trigt komen in aanmerking)
 
155
Advertentie melksuiker J. Quak (1893)
Advertentie melksuiker J. Quak (1893)
 
156
Advertentie nieuwe veearts te Zuidland, J.J.F. Hartman (1882)
Advertentie nieuwe veearts te Zuidland, J.J.F. Hartman (1882)
 
157
Advertentie notarisveiling huis aan de Ring 11 (voor A. van Gelder,Goedereede)(1878)
Advertentie notarisveiling huis aan de Ring 11 (voor A. van Gelder,Goedereede)(1878)
 
158
Advertentie openbaare verkoop van vee, gewassen en goederen van Leendert Klootwijk, Biertschendijk te Biert bij Zuidland. (1876)
Advertentie openbaare verkoop van vee, gewassen en goederen van Leendert Klootwijk, Biertschendijk te Biert bij Zuidland. (1876)
2 kalfd ragen de melkge - vende KOEIEN . 3 dito SCHOTTEN , 3 kalfdragende SCHOTTEN , 4 VAARZEN , 7 MELKKALVEREN , 3 SCHAPEN , eenige KIPPEN , 20 voer hooi * 500 bossen stroo 3 KARNen MELKGEREEDSCHAPPEN , Speelwagen , Windmolen , Voerkist , 3 Zeefden , Half Mud , Zakken , Kruiwagen , Stal - en Wateringgereedschap en Boerenwagentuig , benevens al hetgeen verder te koop zal worden aangeboden
 
159
Advertentie openbare aanbesteding (1878)
Advertentie openbare aanbesteding (1878)
Het uitdiepen van de Vliet van af het verlaat in dien polder tot de Lange weg en de Kerkweg eene lengte hebbende van 2068 meter
 
160
Advertentie opening stoommeelfabriek en grutterij DE HOOP van Bastiaan Zoeteman (1896)
Advertentie opening stoommeelfabriek en grutterij DE HOOP van Bastiaan Zoeteman (1896)
 
161
Advertentie opening winkel van J.G. Bloem (later ook fotograaf) (1884).
Advertentie opening winkel van J.G. Bloem (later ook fotograaf) (1884).
 
162
Advertentie opgerichte Korenbeurs bij L. cohen
Advertentie opgerichte Korenbeurs bij L. cohen
Iedere donderdag Korenbeurs.
 
163
Advertentie oproep crediteuren en debiteuren van Johannes van Essen (1896)
Advertentie oproep crediteuren en debiteuren van Johannes van Essen (1896)
 
164
Advertentie Pr Luijendijk die zijn trekhond met kar verkoopt.(1877)
Advertentie Pr Luijendijk die zijn trekhond met kar verkoopt.(1877)
 
165
ADvertentie R. Riede, vee-arts te Zuidland (1886)
ADvertentie R. Riede, vee-arts te Zuidland (1886)
 
166
Advertentie Rietdekker en slager G. van den Zijden (1897)
Advertentie Rietdekker en slager G. van den Zijden (1897)
 
167
Advertentie Rijksveearts Riede (1890)
Advertentie Rijksveearts Riede (1890)
Ondergeteekende bericht bij dezen , door eenige belanghebbenden te zijn aangezocht, (zelfs met beloften van eenige toelaag), zich te vestigen als VEEARTS te Nieuwesluis of Zwartewaal, dat dit voorstel door hem NIET is aangenomen en hij steeds als Veearts , met al wat daarmede in betrekking staat , gevestigd blijft in de gemeente Zuidland, om daar, evenals in andere gemeenten van Voorne en Putten, de veeartsenij uit te oefenen . Kreupele paarden en andere uitwendige gebreken worden door hem bij voorkeur aange - nomen , om te genezen ; bij geen volkomen genezing , wordt door hem geen betaling verlangd .
 
168
Advertentie schoenmaker A. Kweekel (1893)
Advertentie schoenmaker A. Kweekel (1893)
 
169
Advertentie Slager Westendorp (1895)
Advertentie Slager Westendorp (1895)
 
170
Advertentie slager Westendorp (1895)
Advertentie slager Westendorp (1895)
 
171
Advertentie springbeer verhuur A. Quispel (1889)
Advertentie springbeer verhuur A. Quispel (1889)
 
172
Advertentie stalhouder Daniel van Rij (1899)
Advertentie stalhouder Daniel van Rij (1899)
 
173
Advertentie stallen paarden tijdens notarisveiling (1890)
Advertentie stallen paarden tijdens notarisveiling (1890)
 
174
Advertentie suikerbieten M. van Driel (1895)
Advertentie suikerbieten M. van Driel (1895)
 
175
Advertentie ter verkoop boomheesters door A. van Sintmaartensdijk (1880)
Advertentie ter verkoop boomheesters door A. van Sintmaartensdijk (1880)
 
176
Advertentie ter verkoop staatsloten door K van Trigt Kzn.(1880)
Advertentie ter verkoop staatsloten door K van Trigt Kzn.(1880)
 
177
Advertentie Teunis Blaak i.r.t. hengst van A. Poldervaart.
Advertentie Teunis Blaak i.r.t. hengst van A. Poldervaart.
Tengevolge van het overlijden van A . POLDERVAART , wordt verlangd
een geleider van een HENGST .
Zij die daartoe genegen zijn , vervoegen zichin persoon vóór 1 Januari a . s . bij den Bouwman T . BLAAK te Zuidland
 
178
Advertentie Teunis Blaak verkoop werkpaarden (1889)
Advertentie Teunis Blaak verkoop werkpaarden (1889)
 
179
Advertentie toneelvoorstelling met daarna bal in koffiehuis van A. van Dijk (1877).
Advertentie toneelvoorstelling met daarna bal in koffiehuis van A. van Dijk (1877).
 
180
Advertentie tot inschrijving Rijksnormaallessen (opleiding tot onderwijzer).(1882)
Advertentie tot inschrijving Rijksnormaallessen (opleiding tot onderwijzer).(1882)
 
181
Advertentie tot slacht van os van Jan Oosthoek (1888)
Advertentie tot slacht van os van Jan Oosthoek (1888)
 
182
Advertentie van aardappelverkoop Wr van den Erven (1879)
Advertentie van aardappelverkoop Wr van den Erven (1879)
Zuivere Friesche legpoters in het najaar 1878 rechtstreeks uit Friesland verkregen.
 
183
Advertentie van D. van Rij Hkzn voor zaaigraanen
Advertentie van D. van Rij Hkzn voor zaaigraanen
 
184
Advertentie van de weduwe E. vd Schelling om haar zoon geen geld of goederen te verkopen aangezien zij deze niet zal vergoeden (1882)
Advertentie van de weduwe E. vd Schelling om haar zoon geen geld of goederen te verkopen aangezien zij deze niet zal vergoeden (1882)
WAABSCHUWIMG .
Een ieder wordt gewaarschuwd , geld noch goederen , af te geven aan mijn zoon , LUBERTUS VAN DER SCHELLING , daar door my geen * betaling ten zijnen batE zal geschieden. DE Weduwe E . v . d . SCHELLING , geb . Van Bodegom .
Zuidland , UJ Maart 1882
 
185
Advertentie van Jan de Lang dat hij vanwege gezondheidsredenen geen verloskunde meer doet (1878).
Advertentie van Jan de Lang dat hij vanwege gezondheidsredenen geen verloskunde meer doet (1878).
 
186
Advertentie van Vlasser Bol te Zuidland (1897)
Advertentie van Vlasser Bol te Zuidland (1897)
 
187
Advertentie veearts R. Riede (1884)
Advertentie veearts R. Riede (1884)
 
188
Advertentie verkoop 2-jarig zwarte hengst door W. Donker (1879)
Advertentie verkoop 2-jarig zwarte hengst door W. Donker (1879)
 
189
Advertentie verkoop hooihark en hooischudder voor 125 gulden bij Teunis Blaak (1890)
Advertentie verkoop hooihark en hooischudder voor 125 gulden bij Teunis Blaak (1890)
 
190
Advertentie verkoop kapkarretjes bij H. van Driel (1891)
Advertentie verkoop kapkarretjes bij H. van Driel (1891)
 
191
Advertentie verkoop vruchtboomen (Arij van Sintmaartensdijk (1878).
Advertentie verkoop vruchtboomen (Arij van Sintmaartensdijk (1878).
 
192
Advertentie Verzekeringsagent A. van Weel (1884)
Advertentie Verzekeringsagent A. van Weel (1884)
 
193
Advertentie verzekeringsagent Joh. van Toledo (1894)
Advertentie verzekeringsagent Joh. van Toledo (1894)
 
194
Advertentie verzekeringsagent Johannes van Toledo (1896)
Advertentie verzekeringsagent Johannes van Toledo (1896)
 
195
advertentie vlasafwerker C. de Hoog Jzn (1891)
advertentie vlasafwerker C. de Hoog Jzn (1891)
 
196
Advertentie vlasser H.D. Overgaauw (1897)
Advertentie vlasser H.D. Overgaauw (1897)
 
197
Advertentie voor  Zeeuwse Tarwe en Wintergerst (D. van Rij Hz)(1879)
Advertentie voor Zeeuwse Tarwe en Wintergerst (D. van Rij Hz)(1879)
 
198
Advertentie voor aardappelen, te koop bij D. van Rij Hzn (1880)
Advertentie voor aardappelen, te koop bij D. van Rij Hzn (1880)
 
199
Advertentie voor dans en toneelvoorstelling (1891)
Advertentie voor dans en toneelvoorstelling (1891)
 
200
Advertentie voor de hengst Willem III van J. Oosthoek Jzn (1897)
Advertentie voor de hengst Willem III van J. Oosthoek Jzn (1897)
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51» Volgende»