Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
Deze persoon komt voor in een verhaal in het boek Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland.
Het boek is te koop via www.wonka.nl of via een email info@stamboomvanzuidland.nl 
  24 feb 2018
Quak, Abr. Quak, Joh. Quak, Gilles Quak JJzn., Jasper J. Quak, Maarten Quak en Jan Quak JJzn.
Quak, Abr. Quak, Joh. Quak, Gilles Quak JJzn., Jasper J. Quak, Maarten Quak en Jan Quak JJzn.
Receptie tijdens opening van nieuwe melkfabriek 
  22 feb 2018

Documenten

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Veiling onroerende goederen van Leendert van der Meer Czn (1897)
Veiling onroerende goederen van Leendert van der Meer Czn (1897)
Veiling bij opbod van onroerende goederen onder Zuidland uit de nalatenschap van Leendert van der Meer Kornelisz. te Zuidland. 1. een bouwmanswoning c.a. in de Tweede Raadsherenhoek, kad. B 1164, evenals nrs. 2, 3 en 4verhuurd aan Hendrina van de Erve, weduwe van Abel van der Burg 2. ca. 1 ha weiland aldaar, kad. B 653 3. ruim 2 ha weiland in de Derde Raadsherenhoek, kad. B 707 en 708 4. idem aldaar op B 706 5. ruim 3 ha weiland in de Scheidelve, kad. A 413 en 414 6. huis, schuur, wagenkeet, stookhuis, erf en tuin aan de Gooidijk, kad. B 115 en 1044, verhuurd aan Kornelis Schipper Kornelisz., melkboer te Zuidland 7. huis en erf aan de Molendijk, kad. B 1330, 1331 en 1332, in delen verhuurd aan Leendert van den Hoven, Gerrit Eibergen en Pieter Ruigendijk.
Aktenummer:
3412
Aktedatum:
22/07/1897
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Cornelis Martines Loeff
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
8062
 
  28 feb 2018

Familie Advertenties

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Overlijden Levie (Leo) Wessels (1898)
Overlijden Levie (Leo) Wessels (1898)
 
  5 mrt 2018
Overlijdensadvertentie Willempje Herweijer (1898)
Overlijdensadvertentie Willempje Herweijer (1898)
 
  5 mrt 2018
Trouwen Abraham Nelisse en Elizabeth Donker (1897)
Trouwen Abraham Nelisse en Elizabeth Donker (1897)
 
  1 mrt 2018
Overlijdensadvertentie Adriana van Pernis (1897)
Overlijdensadvertentie Adriana van Pernis (1897)
 
  1 mrt 2018
Overlijden Jacoba Suzanna Overgaauw (1897)
Overlijden Jacoba Suzanna Overgaauw (1897)
 
  28 feb 2018
Overlijdensadvertentie A.C. van Dis (1897)
Overlijdensadvertentie A.C. van Dis (1897)
 
  26 feb 2018
25 jarig huwelijksjubileum van Jan Lugtenburg en Herberdina Maaike van den Band (1897)
25 jarig huwelijksjubileum van Jan Lugtenburg en Herberdina Maaike van den Band (1897)
 
  26 feb 2018
25 jarig huwelijksjubileum Jan Bosschieter en Neeltje Spruit (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Jan Bosschieter en Neeltje Spruit (1897)
 
  26 feb 2018
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hagestein en Maria van der Meijden (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Leendert Hagestein en Maria van der Meijden (1897)
 
  26 feb 2018
Overlijdensadvertentie Catharina Oosthoek (1897)
Overlijdensadvertentie Catharina Oosthoek (1897)
 
  26 feb 2018
40-jarig huwelijksjubileum Jacob van Meurs en Elizabeth Bevaart
40-jarig huwelijksjubileum Jacob van Meurs en Elizabeth Bevaart
 
  26 feb 2018
Ingebruikname Orgel Hervormde Kerk, geschonken door L. van der Meer Czn (1897)
Ingebruikname Orgel Hervormde Kerk, geschonken door L. van der Meer Czn (1897)
 
  25 feb 2018
25-jarig huwelijksjubileum Jacob Nieuwenhuizen en Jannetje Herrewijnen (1897)
25-jarig huwelijksjubileum Jacob Nieuwenhuizen en Jannetje Herrewijnen (1897)
 
  25 feb 2018
Overlijdensadvertentie Leendert van der Meer Czn (1897)
Overlijdensadvertentie Leendert van der Meer Czn (1897)
 
  25 feb 2018
Overlijdensadvertentie Ida Cornelia van Driel - Brand (1897)
Overlijdensadvertentie Ida Cornelia van Driel - Brand (1897)
 
  25 feb 2018
Overlijden Pieter Lammerse Sr (1897)
Overlijden Pieter Lammerse Sr (1897)
 
  25 feb 2018
Huwelijksjubileum voor Dirk de Geus en Gerritje Willemina van Nielen, 40 jaar gehuwd (1897).
Huwelijksjubileum voor Dirk de Geus en Gerritje Willemina van Nielen, 40 jaar gehuwd (1897).
 
  25 feb 2018
Overlijdensadvertentie Simon Kranenburg (1897)
Overlijdensadvertentie Simon Kranenburg (1897)
 
  25 feb 2018
25 jarig huwelijksjubileum Jean Blanc en Marie Chaulet (1897)
25 jarig huwelijksjubileum Jean Blanc en Marie Chaulet (1897)
 
  25 feb 2018
Overlijdensadvertentie Jasper Quak (1941)
Overlijdensadvertentie Jasper Quak (1941)
 
  25 feb 2018
Overlijdensadvertentie Geertrui Kruithof (1954)
Overlijdensadvertentie Geertrui Kruithof (1954)
 
  24 feb 2018

Krantenartikelen

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Goris van der Sijde veroordeeld voor uitschelden politie (snotneuzen) (1898)
Goris van der Sijde veroordeeld voor uitschelden politie (snotneuzen) (1898)
Geëischt werd fl 5 boete, subs. 10 dagen hechtenis tegen G. v. d. S., 26 jaar slager en rietdekker te Zuidland, die op den 5 Juni jl. aldaar in opgewonden toestand den rijksveldwachter J. Damen had toegevoegd de woorden : „De politie hier zijn flauwe kerels, snotneuzen binnen 't."

Veroordeeld tot 5 gulden boete of 2 dagen gevangenschap. 
  18 mrt 2018
Zangvereniging Execelsior geeft zanguitvoering (1898)
Zangvereniging Execelsior geeft zanguitvoering (1898)
22 Dec. In haar vergadering van gisteren, besloot de zangvereeniging „ Excelsior " alhier. Donderdag 29 December a.s., eene zanguitvoering te geven, waarvan de opbrengst bestemd werd tot een liefdadig doel. Het is zeker wel overbodig deze uitvoering nog nader aan te bevelen  
  11 mrt 2018
A. Beukelman geeft referentie voor handkarnmolen (1898)
A. Beukelman geeft referentie voor handkarnmolen (1898)
 
  11 mrt 2018
Overlijdensadvertentie Job de Winter (1898)
Overlijdensadvertentie Job de Winter (1898)
 
  11 mrt 2018
K.M. staat terecht voor diefstal tabaksdoos van S. de Hoog (1898)
K.M. staat terecht voor diefstal tabaksdoos van S. de Hoog (1898)
Vervolgens werd behandeld de zaak tegen K.M., 32 jaar, bouwknecht te Zuidland , hij beweerde in den zomer van 1896, op den weg van Zuidland te hebbeu gevonden een Berlijnsch zilveren tabaksdoos, de doos nooit gebruikt te hebben en ook niet te hebben gezien dat er een naam in stond .
Uit de behandeling bleek dat de doos eigendom was van S. de Hoog, voor wien beklaagde tijdens de vermissing eenige werkzaamheden verricht had .
De Hoog had beklaagde nog naar den doos gevraagd ; doch hij kon zich hiervan niets herinneren. Aan den veldwachter had beklaagde opgegeven de doos gekocht te hebben . Ook dit ontkende hij thans .
Het O.M. eischte twee maanden gevangenisstraf . 
  11 mrt 2018
S de Hoog geeft referentie voor hondenkarnmolen (1898)
S de Hoog geeft referentie voor hondenkarnmolen (1898)
 
  11 mrt 2018
J. van Dis geeft recensie voor paardenkarnmolen (1898)
J. van Dis geeft recensie voor paardenkarnmolen (1898)
 
  11 mrt 2018
Noordermeer uit Oudenhoorn biedt vordering op G. de Hoog uit Zuidland aan (1898)
Noordermeer uit Oudenhoorn biedt vordering op G. de Hoog uit Zuidland aan (1898)
 
  11 mrt 2018
Advertentie C. Warning, Mandemaker en agent voor verschillende boomplanten (1898)
Advertentie C. Warning, Mandemaker en agent voor verschillende boomplanten (1898)
 
  11 mrt 2018
Min gevraagd door gezin de Keijzer (1898)
Min gevraagd door gezin de Keijzer (1898)
 
  11 mrt 2018
J.T terecht voor meineed/diefstal (1898)
J.T terecht voor meineed/diefstal (1898)
Terecht stond J.T. (Jan Touw), 32 jaar , slager te Zuidland. De aanklacht luidt : als zoude hy , terwyl by vonnis van het kantongerecht te Brielle dd. 18 Mei 1898 hem in eene civiele procedure van Jacob van Pernis Jzn., bakker, wonende te Spykenisse, als eischer contra hem (beklaagde) als gedaagde was opgelegd af te leggen den na te noemen eed , ter openbare terechtzitting van gemeld kanton-gerecht van 8 Juni 1898, mondeling, persoonlyk, opzettelyk, wetende hij tooh dat na te melden verklaring valsch was, onder eede hebben afgelegd de navolgende valsche verklaring : Ik zweer dat het niet waar is , dat eischer op dun 11 December 1895 aan my gedaagde beeft ter leen verstrekt de som van honderd gulden , dat hot dus ook ntut waar is , dat alstoen tusschen eischer en iny gedaagde is overeengekomen dat die gelden binnen drie maanden na dien datum mueateu worden terugbetaald , dat het dus almede niet waar is, dat gedaagde zich op dien datum jegens eischer heeft verbonden aan de betaling van renten van gemeld bedrag van f 100 ad 6 ten honderd jaars, gerekend vanaf 11 December 1895 tot den dag der voldoening, dat het mitsdien ook niet waar is , dat de eischer van mij gedaagde te vorderen heeft de by do introductieve dagvaarding gevorderde som van f 100 en renten.
Beklaagde ondervraagd beweert naar waarheid te hebben gezworen . Nimmer heeft hij van Van Pernis f 100 ter leen ontvangen ; wèl had deze hem die beloofd .
Van Pernis verklaarde daarentegen op 11 December 1895 aan beklaagde f 100 te hebben geleend voor den tijd van drie maanden . Het geld bestond uit 40 rijksdaalders. De vrouw van Van Pernis verklaarde hierbij tegenwoordig geweest te zyn. Op verzoek van haar man had zy dezen de sleutels gegeven van het kabinet, waarna haar man beklaagde f 100 in zilvergeld had gegeven; of dit ryksdaalders waren kon deze getuige zich niet herinneren .
Het O.M. achtte bewezen het aan beklaagde ten laste gelegde en vorderde diens veroordeeling tot drie jaar gevangenisstraf .

Uitspraak: veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf.

11 Nov . Het openbaar ministerie bij het Haagsche gerechtshof vorderde gisteren bevestiging van het vonnis der rechtbank te Rotterdam, waarbij een slager alhier tot negen maanden gevangenisstraf was veroordeeld wegens meineed in een civiel geding voor het kantongerecht te Brielle met betrekking tot een vordering van f 100 wegens geleend geld . 
  11 mrt 2018
Veiling van bomen bij hoeve M. Blaak (Zuidland) en Lugtenburg (Abbenbroek) (1898)
Veiling van bomen bij hoeve M. Blaak (Zuidland) en Lugtenburg (Abbenbroek) (1898)
 
  11 mrt 2018
G. de Hoog Jzn is beetwortelen agent voor Voorne Putten (1898)
G. de Hoog Jzn is beetwortelen agent voor Voorne Putten (1898)
 
  11 mrt 2018
J. Trouw is agent voor brandverzekeringsmaatschappij (1898)
J. Trouw is agent voor brandverzekeringsmaatschappij (1898)
(Niet duidelijk welke J. Trouw dit is.) 
  10 mrt 2018
Programma Kroningsfeest Wilhelmina (1898)
Programma Kroningsfeest Wilhelmina (1898)
Kruisweg wordt genoemd. Waar is dat? 
  9 mrt 2018
Schoonrijderij en concours tijdens kroningsfeest Wilhelmina (1898)
Schoonrijderij en concours tijdens kroningsfeest Wilhelmina (1898)
 
  8 mrt 2018
Voor het kroningsfeest van Wilhelmina wordt een schoonrijderij gehouden (1898)
Voor het kroningsfeest van Wilhelmina wordt een schoonrijderij gehouden (1898)
29 Juli . Den 31 Augustus a . s . zal ter gelegenheid van het krooningsfeest alhier eene schoonrijderij worden gehouden.  
  8 mrt 2018
Lezing over kolonie NEDERLAND in Zuid Oost Texas in de lokaliteit van H. van Driel (1898)
Lezing over kolonie NEDERLAND in Zuid Oost Texas in de lokaliteit van H. van Driel (1898)
Voor eene stampvolle zaal hield de heer John Oudendijk gisteren avond zijne aangekondigde rede over de kolonie Nederland in Z.-O , Texas . Aanvangende met de mededeeling , dat hy niet kwam om landverhuizers te lokken , wees hij vervolgens op den ongnnstigen toestand , waarin met name het landbouwbedrijf in Nederland verkeert . Landbouwers en arbeiders gaan ten onder in den stryd om het bestaan en trekken naar de groote oentra's om daar de armoede te helpen vermeerderen . Bekend zynde met Amerika door eigen ondervinding , heeft hij de overtuiging , dat daar lotsverbetering te verkrijgen is voor ■ hen , die hier tot ondergang gedoemd zijn . Hel - der en duidelijk maakte hy begrypelyk , wie voor emigratie wèl , wie er niet voor geschikt is . Hy , . die wilskracht , kennis van eu lust tot den arbeid bezit , hy ga gerust heen en spr . verzekert hem , te zullen slagen . Hy zal in het nieuwe wereld - deel voor zich en de zynen een flink stuk brood verdienen en by overleg en zuinigheid eenen on - bezorgden ouden dag tegemoet gaan .
Spr . zette daarna uiteen , hoe het in Amerika gesteld was met godsdienst , klimaat , gezondheids - toestand , belasting , enz .
In het tweede gedeelte bracht hij hulde aan den heer Kuiper , den stichter van verschillende Hol - landsche koloniën in Amerika , waar thans duizen - den , die op zyn raad emigreerden , een uitmuntend bestaan vinden . Na den aanleg van den spoor - weg van Kansas-City naar Port-Arthur , grooten - deels met Holiandsoh kapitaal , had de heer K . ook in Z.-O . Texas een onderzoek ingesteld . Toen de uitslag daarvan bevredigend was , had hy er de kolonie Nederland gesticht .
Verder hoorden we hoe ' t aldaar is . Men koopt daar voor f 125 per H . A . best prairienland , waar op eene , op sommige plaatsen zeer dikke laag teelaarde ( humus ) gevormd is . Bg den koop be - taalt men '/ j en de rest in ter my non . Spr . raadt aan , niet meer grond te koopen , dan men be - hoorlijk kan verwerken . Hoewel men byna alle producten kan telen , waarvan katoen het meest leenend is , zal de pas aangekomen emigrant het best doen met aardappelen en maïs te beginnen *, die producten zyn spoedig verkoopbaar . Alle Europeesche groenten en vruchten kunnen met succes geteeld worden , want het klimaat van Texas is ongeveer gelijk aan dat van Zuid-Europa . Men kent er geen winter en spr . heeft zelf op den Isten kerstdag van 1897 aardbeien gegeten , die op den kouden grond geteeld waren .
De steden Port-Arthur , Beaumont en Nederland zyn de marktplaatsen voor de kolonie ; alle drie io plus minus anderhalf uur gaans te bereiken .
Voortdurend breiden ze zich uit eu wordt het verkeer levendiger . Het station in laatstgenoemde plaats , op 1 April van dit jaar opengesteld , bracht in Mei ruim 100 dollars ( f250 . —) meer aan ont - vangsten op , dan do voorafgaande maand .
Spreker wekte vervolgeus de landbouwers , die hier hunnen ondergang voor oogen zien , en ' t zullen beleven dat hunne kinderen als werkman den kost moeten verdienen , op , niet te wachten tot de laatste bezitting onder deu hamer komt . „ Gaat naar de kolonie Nederland ," zoo zeide hy , „ koop daar land en eene flinke toekomst is voor u eu de uwen geopend . Gelooft my niet , gelooft zelfs de gegevens der Port-Arthur Land Company niet , maar neemt inlichtingen by hen , die familie - leden daar ginds hebben , o . a . ds . Vuylsteke te Rotterdam . Drie personen , uit Gorinchem , Wou - driohem en Sleeuwyk zullen er heen gaan en de zaken aldaar onderzoeken . Hunne bevindingen zullen openbaar worden en de waarheid myner woorden bevestigen . En als ge eenmaal het be - sluit genomen hebt , als ge in Amerika , zoo vaak het land van humbug en speculatie geheeten , maar dat ik het land van arbeid eu brood noem , zyt aangekomen , dan geef ik u de verzekering , dat ge den dag zult zegenen , waarop ge uit Nederland vertrokken zyt ."
Sprekers rede , met gloed en overtuiging uit - gesproken , werd met aandacht gevolgd en met applaus beloond . De brochure „ Waarheen ?" een overzicht bevattende , voor hen , die willen emi - greeren , werd ving van de hand gedaan .
Wy ' brengen den heer Oudendijk en de Port - Arthur Land Company onzen dank voor de ver - strekte inlichtingen . 
  8 mrt 2018
Dank aan verzekeringsmaatschappij voor uitkering m.b.t. koe (1898)
Dank aan verzekeringsmaatschappij voor uitkering m.b.t. koe (1898)
 
  8 mrt 2018
Dames Levie hebben zich gevestigd als naaisters (1898)
Dames Levie hebben zich gevestigd als naaisters (1898)
 
  6 mrt 2018
S. Lammerse zoekt dienstbode (1898)
S. Lammerse zoekt dienstbode (1898)
 
  6 mrt 2018
H. Westendorp uit Heenvliet beticht Jacob Elshout van laster (1898)
H. Westendorp uit Heenvliet beticht Jacob Elshout van laster (1898)
 
  6 mrt 2018
Polders Molengrozen en Velgersdijk subidieeren de aan te leggen tramlijn (1898)
Polders Molengrozen en Velgersdijk subidieeren de aan te leggen tramlijn (1898)
7 Mei. Door de polders de Molengorzen en Velgersdyk (gem. Zuidland) is besloten aan de Rotterdamsche Tramweg-maatschappij voor de exploiteeren tramlijn door Voorne en Putten subsidies te verleenen van 2 en 10 gulden, en zulks gedurende 10 jaren, te beginnen met het jaar , dat de lijn in exploitatie wordt gebracht .
De polders zyn respectievelyk groot 40 en 187 hectaren  
  6 mrt 2018
Inboedel verkoop H. Rietveld (1898)
Inboedel verkoop H. Rietveld (1898)
 
  5 mrt 2018
Subsidie polders ivm aanleg tramlijn door voorne putten (1898)
Subsidie polders ivm aanleg tramlijn door voorne putten (1898)
19 April. Door de polder Oud-Stompaard en Nieuw Stompaard , respectievelijk groot 70 en 73 hectaren, zyn voor de te exploiteeren tramlijn door Voorne en Putten enz. subsidiën verleend van fl 4 per jaar en zulks gedurende 10 jaren, te beginnen met het jaar dat de lijn in exploitatie zal worden gebracht. 
  5 mrt 2018
Overgangsoverzicht Rijksnormaalschool Zuidland (1898)
Overgangsoverzicht Rijksnormaalschool Zuidland (1898)
1 April . ( Normaalnieuws .) Het over - gangsexamen , dat als eene „ armt a kwam opda - gen , is weer achter den rug . Veel strijds is ge - streden . Enkele „ schepen " zyn gestrand ... Eere - bulletins ( witte papieren met zwarte cijfers ) zyn den overwinnaars ter hand gesteld .
Overgegaan zyn :
Van de derdo naar de viorde klasse de hoeren : A . S . Moerman en M . M . Janse van Simonshaven , J . Mosterdijk van Zwartewaal , W . Hoogenboom van Oudenhoorn en Mejuff . N . Swemle van Zwar - tewaal .
Van de tweede naar de derde klasse : Mej . M . Leering van Zuidland , Mej . A . Oostdyk vau Nieu - wesluis , Mej . L . Bakker van Nieuwesluis en de heeren W . v . d . Wilt van Heenvliet en P . Hoft - yzer van Zwartewaal .
Van de eerste naar de tweede klasse de heeren ; J . Visscher van Simonshaven , H . Burik en Sint Maartensdyk van Abbenbroek , J . Hardingsvelt van Oudenhoorn , H . Toledo van Zuidland en de dames C . Boers van Zuidland en D . Steyl van Geervliet . 
  5 mrt 2018
Holsteinsche Karns te verkrijgen bij M. van Driel en S. de Hoog (1898)
Holsteinsche Karns te verkrijgen bij M. van Driel en S. de Hoog (1898)
 
  4 mrt 2018
Johannes Lammerse zoekt knecht (1898)
Johannes Lammerse zoekt knecht (1898)
 
  4 mrt 2018
Oud strijder tijdens de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, Teunis Zwaneveld overleden (1898)
Oud strijder tijdens de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, Teunis Zwaneveld overleden (1898)
De oud-stryder gedurende de omwenteling van 1830 en 1831 , Teunis Zwaneveld alhier , is gisteren in den ouderdom van 88 jaren overleden . Hij was drager van het metalen kruis .
(Teunes Swaneveld) 
  3 mrt 2018
Willem Boutkan van stelling gevallen in Hellevoetsluis (1898)
Willem Boutkan van stelling gevallen in Hellevoetsluis (1898)
De metselaar Willem Boutkan, van Zuidland, werkzaam aan een in aanbouw zynd pand in de Hoofdwachtstraat alhier, liet dezen morgen van den bovensten omloop eener ongeveer 10 Meter hooge stelling eene ledige kalkkuip zakken. De kuip stiet op een uitstekenden steunbalk , doch raakte plotseling vry. Door den schok , waarop de metselaar niet verdacht was , werd hy van de stelling gerukt en viel met het hoofd op den grond . Wonder boven wonder bekwam hij door dien val slechts gering letsel : aan het hoofd eene onbeduidende wond en een licht kwetsuur aan de vingers. De spoedig ontboden geneesheer, dokter M. Goedhart, constateerde, dat de ijverige werkman, geene inwendige kneuzingen had gekregen.

(geen Willem Boutkan kunnen vinden in Zuidland die gekoppeld zou kunnen worden). 
  3 mrt 2018
J. Oosthoek Dzn vraagt bouwknecht (1898)
J. Oosthoek Dzn vraagt bouwknecht (1898)
 
  3 mrt 2018
Landbouwer A. van der Burgh vraagt knecht (1898)
Landbouwer A. van der Burgh vraagt knecht (1898)
(twee A. van der Burgh komen in aanmerking. Beiden gekoppeld) 
  3 mrt 2018
Mej Felkens treedt op voor de vereeniging 'Nut en Genoegen' (1898)
Mej Felkens treedt op voor de vereeniging "Nut en Genoegen" (1898)
15 Jan . In onze vereeniging „ Nut en Genoegen ," trad als spreekster laatstleden Woensdag op , Mej . Felkens, van Rotterdam .
Zoowel op dramatisch als op komisch gebied voldeed de spreekster uitstekend .
Het publiek , in talrijke getale opgekomen , had een genotvollen avond , en stemde van harte in met het woord van dank , dat den Voorzitter haar bracht , en met den wensch dat zij meermalen nog in Zuidland zou optreden . 
  3 mrt 2018
Mevr. Boers zoekt dienstbode (1898)
Mevr. Boers zoekt dienstbode (1898)
 
  2 mrt 2018
Verkoopveiling wrak L'Esperance bij Zuidlandsche Veer (1898)
Verkoopveiling wrak L'Esperance bij Zuidlandsche Veer (1898)
 
  2 mrt 2018
Nieuwsjaarwensch stalhouder D. Van Rij (1898)
Nieuwsjaarwensch stalhouder D. Van Rij (1898)
 
  2 mrt 2018
B. Oosthoek zoekt een knecht (1897)
B. Oosthoek zoekt een knecht (1897)
 
  1 mrt 2018
A. Nelisse vraagt een dienstbode (1897)
A. Nelisse vraagt een dienstbode (1897)
 
  1 mrt 2018
Loterij hollandse mij voor landbouw, afdeling Putten (1883)
Loterij hollandse mij voor landbouw, afdeling Putten (1883)
Nu werd overgegaan tot eene verloting , welke vooraf op de convocatie-biljetten was kenbaar gemaakt , en die gratis zoude geschieden , en daarvoor aangekocht waren vier prijzen en wel : een melktest , twee boter- en kaas-thermometers en een room meter.
Waarvan de uitslag was :
M . van der Poel te Abbenbroek ,
Een Melktest .
L . van der Meer Sz . , Zuidland ,
Een boter- en kaas-thermometer .
J , de Bruin , Zuidland ,
Een boter- en kaas-thermometer .
F . van Prooijen Sr , , Abbenbroek ,
Een Roomweger .
Hierna sloot de voorzitter de vergadering daar niemand meer het woord verlangde ; een ieder ging recht voldaan huiswaarts . 
  1 mrt 2018
Ploegwedstrijd gewonnen door J. Vlielander met een ploeg gemaakt door de gebr. Schmahl uit Zuidland (1897)
Ploegwedstrijd gewonnen door J. Vlielander met een ploeg gemaakt door de gebr. Schmahl uit Zuidland (1897)
 
  1 mrt 2018
Aardappelen te koop bij Arie van Sintmaartensdijk (1897)
Aardappelen te koop bij Arie van Sintmaartensdijk (1897)
 
  1 mrt 2018
Izaak Zoeteman zoekt dienstbode (1897)
Izaak Zoeteman zoekt dienstbode (1897)
 
  1 mrt 2018
Drie jongens vragen drie meisjes om op de Zuidlandsche jaarmarkt door te brengen (1897)
Drie jongens vragen drie meisjes om op de Zuidlandsche jaarmarkt door te brengen (1897)
 
  1 mrt 2018
Aardappelen te koop bij landbouwer J. Elshout te Zuidland (1897)
Aardappelen te koop bij landbouwer J. Elshout te Zuidland (1897)
 
  1 mrt 2018
Boutvuur inentingen door veearts Van Buuren (1897)
Boutvuur inentingen door veearts Van Buuren (1897)
 
  1 mrt 2018
Oproep schuldeisers en schuldenaren Leendert van der Meer czn (1897)
Oproep schuldeisers en schuldenaren Leendert van der Meer czn (1897)
 
  1 mrt 2018
Zitdag nalatenschap A.C. van Dis (1897)
Zitdag nalatenschap A.C. van Dis (1897)
 
  28 feb 2018
Melkleveranciers gevraagd door N. Wessels (1897)
Melkleveranciers gevraagd door N. Wessels (1897)
 
  28 feb 2018
Huldeblijk koningin-Regentes Emma; schenking aan christelijk school en geref. kerk (1897)
Huldeblijk koningin-Regentes Emma; schenking aan christelijk school en geref. kerk (1897)
19 Aug . Voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Regentes is alhier ingeschreven tot een bedrag van f 50,50.
Tot taxateurs voor de schatting van de eventueel door de gemeente te leveren paarden zijn door het Gemeentebestuur benoemd, de heeren K.Barendregt Sr., L. van der Meer en A. Saarloos en tot hunne plaatsvervangers, de heeren E. van Driel, L. Lammerse en J. Zoeteman.
Aan de Geref . kerk ia door een onbekende f 450 en aan de Christel , school alhier f 250 gegeven . 
  28 feb 2018
Smid Meermans te Zuidland zoekt een smidsleerjongen (1897)
Smid Meermans te Zuidland zoekt een smidsleerjongen (1897)
 
  28 feb 2018

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I21519 
Kuijpers, Cornelia 
geb. 13 okt 1856  Schiedam  20 mrt 2018
I21513 
Fool, Philippus 
geb. 11 feb 1850  Heenvliet  20 mrt 2018
I21510 
Fool, Johannes 
geb. 27 jan 1823  Maassluis  20 mrt 2018
I21517 
Fool, Catharina 
geb. 14 aug 1862  Heenvliet  20 mrt 2018
I21516 
Fool, Cristina 
geb. 26 jul 1856  Heenvliet  20 mrt 2018
I21515 
Fool, Andries 
geb. 4 feb 1854  Heenvliet  20 mrt 2018
I21514 
Fool, Catharina 
geb. 19 nov 1851  Heenvliet  20 mrt 2018
I3158 
Leije, Krijntje 
   20 mrt 2018
I21512 
van Stigt, Christina 
   20 mrt 2018
I21511 
Fool, Philippus 
   20 mrt 2018
I21509 
Kuijper, Jannetje 
geb. 21 feb 1824  Zuidland  20 mrt 2018
I12814 
Kuijper, Gerrit 
geb. 6 jun 1828  Zuidland  20 mrt 2018
I5656 
Kuijper, Burgje 
geb. 11 dec 1822  Zuidland  20 mrt 2018
I21508 
Kort, Jannetje 
geb. 8 jun 1881  Abbenbroek  20 mrt 2018
I21507 
van Wijn, Margaretha 
   20 mrt 2018
I3103 
Kort, Jan 
geb. 10 okt 1842   20 mrt 2018
I21506 
van Strien, Frans 
geb. 20 aug 1867  Heenvliet  20 mrt 2018
I15511 
Wevels, Catarina 
geb. 30 aug 1859  Geervliet  20 mrt 2018
I21505 
Trouw, Johanna Wilhelmina Teuna 
geb. 6 apr 1894  Rotterdam  20 mrt 2018
I21504 
Trouw, Wilhelmina Johanna Teuna 
geb. 23 nov 1888  Rotterdam  20 mrt 2018
I336 
van den Hooven, Leendert 
geb. 22 apr 1831  Zuidland  19 mrt 2018
I12840 
Groenendijk, Cornelis 
geb. 4 apr 1825  Zuidland  19 mrt 2018
I13123 
van der Veer, Maria 
geb. 19 dec 1827  Oudenhoorn  19 mrt 2018
I21496 
Groenendijk, Frans 
geb. 22 nov 1849  Oudenhoorn  19 mrt 2018
I21503 
Groenendijk, Cornelis Oranje 
geb. 16 nov 1863  Delfshaven  19 mrt 2018
I21502 
Groenendijk, Hendrik 
geb. 13 apr 1861  Delfshaven  19 mrt 2018
I21501 
Groenendijk, Dina Henderika Elizabeth 
geb. 13 nov 1859  Delfshaven  19 mrt 2018
I21499 
Groenendijk, Hendrika 
geb. 25 feb 1854  Oude en Nieuwe Struijten  19 mrt 2018
I21500 
Groenendijk, Hendrik 
geb. 1 aug 1855  Oude en Nieuwe Struijten  19 mrt 2018
I21498 
Groenendijk, Hendrika 
geb. 9 okt 1852  Rotterdam  19 mrt 2018
I21497 
Groenendijk, Dina Elizabeth 
geb. 17 dec 1850  Rotterdam  19 mrt 2018
I21491 
Groeneveld, Jacob 
geb. 4 aug 1878  Rotterdam  19 mrt 2018
I13311 
Bezemer, Martina Johanna Catharina 
geb. 23 apr 1857  Schiedam  19 mrt 2018
I21495 
Groeneveld, Frans 
geb. 28 dec 1896  Rotterdam  19 mrt 2018
I21494 
Groeneveld, Nelly 
geb. 10 dec 1889  Rotterdam  19 mrt 2018
I21493 
Groeneveld, Martinus Johan Catharina 
geb. 25 feb 1884  Rotterdam  19 mrt 2018
I21492 
Groeneveld, Hillegonda Johanna 
geb. 23 okt 1880  Rotterdam  19 mrt 2018
I11834 
de Gier, Cornelis 
geb. 7 sep 1858  Jaarsveld  18 mrt 2018
I21490 
Brussaard, Trijntje 
geb. 10 aug 1828  Oud-Beijerland  18 mrt 2018
I21489 
van Geest, Adrianus 
geb. 20 nov 1827  's-Gravenhage  18 mrt 2018
I21488 
Ensemeier, Johan Diederich 
geb. 12 jan 1859  Kralingen  18 mrt 2018
I21487 
Damen, Adriaan Louis Diederick 
geb. 3 okt 1884  's-Hertogenbosch  18 mrt 2018
I21485 
Damen, Johannes 
geb. 26 sep 1859  Heeze  18 mrt 2018
I21486 
de Kriek, Klaartje Cornelia 
geb. 22 mei 1864  Woudrichem  18 mrt 2018
I21484 
Karreman, Alida Elizabeth 
geb. 25 dec 1878  Rotterdam  18 mrt 2018
I21481 
Karreman, Jan 
geb. 10 aug 1886  Rotterdam  18 mrt 2018
I3009 
Karreman, Jan 
geb. 24 mei 1851   18 mrt 2018
I21483 
Karreman, Christiaan 
geb. 13 mei 1895  Rotterdam  18 mrt 2018
I21482 
Karreman, Anna Margaretha 
geb. 7 feb 1889  Rotterdam  18 mrt 2018
I21480 
Karreman, Arij 
geb. 17 jul 1885  Rotterdam  18 mrt 2018

Gezinnen
                                                  
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F7120 
 I21510  Johannes Fool  I21509  Jannetje Kuijper  11 mei 1849  20 mrt 2018
 F7121 
 I21511  Philippus Fool  I21512  Christina van Stigt    20 mrt 2018
 F1213 
 I3155  Andries Kuijper  I3158  Krijntje Leije  28 sep 1822  20 mrt 2018
 F7119 
 I3103  Jan Kort  I21507  Margaretha van Wijn  20 mrt 1880  20 mrt 2018
 F1196 
 I3103  Jan Kort  I3104  Hugerina Buitendijk  6 okt 1866  20 mrt 2018
 F5731 
 I15510  Gabriel Trouw  I15511  Catarina Wevels  31 jan 1879  20 mrt 2018
 F5112 
 I12840  Cornelis Groenendijk  I13123  Maria van der Veer  14 sep 1848  19 mrt 2018
 F5247 
 I12581  Arij Groeneveld  I13311  Martina Johanna Catharina Bezemer  30 aug 1877  19 mrt 2018
 F4992 
 I11834  Cornelis de Gier  I11835  Hendrika Jonkers  12 mei 1882  18 mrt 2018
 F7117 
 I21489  Adrianus van Geest  I21490  Trijntje Brussaard  4 mei 1854  18 mrt 2018
 F7116 
 I21485  Johannes Damen  I21486  Klaartje Cornelia de Kriek    18 mrt 2018
 F1174 
 I3009  Jan Karreman  I3010  Elizabeth Kranenburg  24 jan 1877  18 mrt 2018
 F1413 
 I3865  Christiaan Gerard van Dam  I3866  Adriaantje Landheer  21 apr 1849  18 mrt 2018
 F2662 
 I7251  Jacob de Vos  I7252  Ningetje van Trigt  22 jan 1920  18 mrt 2018
 F5371 
 I12307  Daniel Hoogenboom  I13491  Sophia van der Velde  24 jun 1891  18 mrt 2018
 F7115 
 I21456  Cornelis Stolk  I21455  Magdalena Rietdijk  27 nov 1889  18 mrt 2018
 F1238 
 I3250  Jan Rietdijk  I3251  Lena van der Linde  24 apr 1868  18 mrt 2018
 F7114 
 I21452  Alfred Schmidt  I21451  Maartje Buitendijk  6 jun 1906  18 mrt 2018
 F346 
 I758  Johannes Buitendijk  I755  Neeltje Monster    18 mrt 2018
 F5225 
 I3439  Willem van der Slot  I13279  Neeltje Komen  15 apr 1908  17 mrt 2018
 F581 
 I1315  Willem Stooker  I1318  Maartje Spuidijk  17 nov 1855  17 mrt 2018
 F4732 
 I11154  Laurens Waardenburg  I12489  Margje Verbaas  6 mei 1881  17 mrt 2018
 F5280 
 I12515  Benjamin van der Stelt  I13356  Adriana Bos  2 nov 1877  17 mrt 2018
 F3215 
 I8341  Cornelis Jan Thoutenhoofd  I8340  Zoetje Weeda  22 nov 1900  17 mrt 2018
 F5292 
 I13375  Jakob Kuhn  I12487  Hiltje Luijmes  13 dec 1905  17 mrt 2018
 F5290 
 I13372  Gijsbertus de Grauw  I12487  Hiltje Luijmes  28 aug 1901  17 mrt 2018
 F5288 
 I13369  Cornelis Marks  I12487  Hiltje Luijmes  13 dec 1876  17 mrt 2018
 F3772 
 I9389  Matthijs Andries Hoogenboom  I9390  Aaltje Meuldijk  5 mrt 1870  17 mrt 2018
 F7111 
 I12192  Leendert Weeda  I21419  Maartje van den Berg  24 aug 1899  17 mrt 2018
 F1014 
 I2484  Maarten de Labije  I2485  Jacoba Vlielander  26 apr 1872  17 mrt 2018
 F7110 
 I21411  Arie Jacobus Kloppert  I21410  Maria Klok  21 nov 1880  17 mrt 2018
 F1501 
 I3307  Jan Klok  I4165  Hendrika Koppen  6 aug 1848  17 mrt 2018
 F5181 
 I13220  Dirk Knoot  I12721  Marigje Konijnendijk  2 dec 1876  17 mrt 2018
 F5179 
 I13217  Hendrik Huijsman  I12721  Marigje Konijnendijk  31 mei 1863  17 mrt 2018
 F6120 
 I17192  Daniel van der Hooven  I17193  Cornelia Dukino  30 jun 1897  17 mrt 2018
 F1460 
 I4042  Izaak Bubberman  I4043  Geertruij Braat    17 mrt 2018
 F7109 
 I21387  Hendrik Bubberman  I21388  Maria Augustina Decabonne    17 mrt 2018
 F1307 
 I3494  Jan van den Bogaard  I3491  Elizabeth Visser  12 mei 1860  17 mrt 2018
 F5365 
 I13481  Jacobus Jan Liedermooij  I12339  Aagje Moerman  27 mrt 1885  16 mrt 2018
 F3643 
 I9147  Willem Kort  I9148  Maria van Oudshoorn  12 nov 1879  16 mrt 2018
 F2573 
 I7079  Gerrit van Rij  I7080  Aria Jacoba Bol  23 apr 1880  16 mrt 2018
 F5200 
 I13246  Jan Groen  I12671  Lena Bestebreurtje  22 mei 1871  16 mrt 2018
 F2676 
 I7279  Hendrik Borger  I7280  Catharina Elisabeth Velraeds  12 jan 1881  15 mrt 2018
 F3750 
 I9347  Jacob Rietdijk  I9348  Cornelia Kievit  11 okt 1872  15 mrt 2018
 F3779 
 I9404  Pieter de Waard  I9403  Jannetje van Driel  2 dec 1870  15 mrt 2018
 F349 
 I762  Jan Plooster  I764  Elizabeth Heindijk  7 sep 1871  15 mrt 2018
 F7108 
 I11795  Jan Romeijn  I21343  Johanna Jacoba Cornelia Borremans  24 jul 1918  15 mrt 2018
 F6542 
 I18576  Arie Quispel  I18578  Geertruida Geerlofs  1 jun 1910  15 mrt 2018
 F3360 
 I8609  Jan van Santen  I8608  Cornelia Hoogenboom  18 aug 1894  15 mrt 2018
 F5441 
 I13594  Nicolaas Cornelis Langbroek  I12216  Maria Weeda  7 jul 1897  13 mrt 2018