Alle Media


Treffers 201 t/m 250 van 2,541     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 51» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Advertentie voor een spring-beer (varken) door Pieter Mooldijk (1882)
Advertentie voor een spring-beer (varken) door Pieter Mooldijk (1882)
 
202
Advertentie voor een Tikker en kapkarretje te koop (K van Trigt) en Tarwe stroo bij H Stoof (1882)
Advertentie voor een Tikker en kapkarretje te koop (K van Trigt) en Tarwe stroo bij H Stoof (1882)
 
203
Advertentie voor James Gibbs veekoeken, aanbevolen door F. Blaak te Zuidland (1881)
Advertentie voor James Gibbs veekoeken, aanbevolen door F. Blaak te Zuidland (1881)
(geen F. Blaak in de Stamboom gevonden...)
 
204
Advertentie voor smetpoeder, verkrijgbaar bij D. van Rij Hzn (1883)
Advertentie voor smetpoeder, verkrijgbaar bij D. van Rij Hzn (1883)
 
205
Advertentie voor steenkoolenverkoop aan het Zuidlandse Veer (J. Oprel) (1878)
Advertentie voor steenkoolenverkoop aan het Zuidlandse Veer (J. Oprel) (1878)
 
206
Advertentie voor stuk bosland in de Zuidlandsche polder (eigendom van S. Kranenburg, 1883)
Advertentie voor stuk bosland in de Zuidlandsche polder (eigendom van S. Kranenburg, 1883)
 
207
Advertentie voor toneeloptreden in lokaliteit van J. van Essen te Zuidland (1877)
Advertentie voor toneeloptreden in lokaliteit van J. van Essen te Zuidland (1877)
 
208
Advertentie voor verkoop arreslee van H. van Driel (1879)
Advertentie voor verkoop arreslee van H. van Driel (1879)
 
209
advertentie voor verpachting graslanden C. van Lugtenburg (1887)
advertentie voor verpachting graslanden C. van Lugtenburg (1887)
Gras en Klaver .
Op donderdag 30 Juni 1887 , ' s morgens om 11 uur , bij van BELLE te Zwartewaal , zal Notaris LOEFF te Zuidland , PUBLIEK
VERPACHTEN :
Voor C . VAN LUGTENBURQ Sr . te Zuidland , 12,5 hectaren gras en 2 hectaren klaver, • een om te hooien , en het nagras
om te beweiden voor dit seizoen , alles staande op land in den ZWARTEWAALSCHEN POLDER .
Aanwijzing door C . HERWEIJER te Zwarte - waal , 3 dagen vóór de verkooping , telkens des morgens van Q tot M9 uur .
Voor M . VAN DER POEL Pz . te 2b«itemoM ^,
2 hectaren 94 aren OltAjS om een » te hooien , staande op land in de GORZEN te Abbenbroek , bij het dorp .
Alles zeer gemakkelijk te land en te water te vervoeren .
Breeder bij biljetten . Inlichtingen geeft Nota - ris LOEPP
 
210
Advertentie voorstelling in koffiehuis H. Dijkers (1890)
Advertentie voorstelling in koffiehuis H. Dijkers (1890)
 
211
Advertentie W. Alphenaar (1902)
Advertentie W. Alphenaar (1902)
EEN FLINKE TENTWAGEN TE KOOP
Ook niet ongenegen te ruilen voor een flinke KAR -
Te bevragen bij W. ALPHENAAR Zuidland .
 
212
Advertentie Wapen van Zuidland en Velgersdijk van Andries van Dijk (1877)
Advertentie Wapen van Zuidland en Velgersdijk van Andries van Dijk (1877)
Het wapen van zuidland en velgersdijk was eerst van Levie Cohen. Hij overleed echter op zeer jonge leeftijd in 1876. Zijn weduwe, Louise Stibbe, na enige tijd de werkzaamheden over. Zij hertrouwde in 1877 met Andries van Dijk.
 
213
Advertentie witte en roode kool (L. de Hoog, 1878)
Advertentie witte en roode kool (L. de Hoog, 1878)
 
214
Advertentie Zaailijnzaad G. Hazejager
Advertentie Zaailijnzaad G. Hazejager
 
215
Advertentie zaailijnzaad van L. de Hoog Mzn (1879)
Advertentie zaailijnzaad van L. de Hoog Mzn (1879)
 
216
Advertentie zaaimachine van J.B. Wevels (1895)
Advertentie zaaimachine van J.B. Wevels (1895)
 
217
Afscheidsadvertentie dokter Hage (1895)
Afscheidsadvertentie dokter Hage (1895)
 
218
Algemeen Handelsblad 26 mei 1919 Ongeluk Nicolaas van Rij
Algemeen Handelsblad 26 mei 1919 Ongeluk Nicolaas van Rij
 
219
Amsterdamse straatmuzikant Johan Carel Hendriks overlijdt door overmatig drankgebruik (1894)
Amsterdamse straatmuzikant Johan Carel Hendriks overlijdt door overmatig drankgebruik (1894)
 
220
Anderhalf jaar oude peuter verdrinkt bijna in de Binnenkaai. (1877)
Anderhalf jaar oude peuter verdrinkt bijna in de Binnenkaai. (1877)
7 Aug . Gisteren viel een anderhalf jarig kind dat met een ander zusje was gaan wandelen , in de zoogenaamde binnenkaai .
Het verkeerde reeds in zinkendon toestand en zou zeker verdronken zyn , als het niet in tjjds nog door den kleedermaker J. Hijman gered was .
Alweder een les voor de moeders om goed op hunne kinderen te passen
 
221
Andries Bijl veroordeelt tot boete na beledigen veldwachter (1892)
Andries Bijl veroordeelt tot boete na beledigen veldwachter (1892)
A . B . , oud 32 jaar , smidsknecht te Zuidland , bekl . van mishandeling van een veldwachter , tot f 3 boete
 
222
Anna Alphenaar
Anna Alphenaar
 
223
Anna Alphenaar-Ehlers
Anna Alphenaar-Ehlers
 
224
Anna de Hondt, familie advertentie, overlijden
Anna de Hondt, familie advertentie, overlijden
 
225
Anna Helena de Hoog
Anna Helena de Hoog
 
226
Anna Levie-Drieduite
Anna Levie-Drieduite
Getrouwd met de in Zuidland geboren Nathan Jonas Levie. Met gehele gezin omgekomen in Sobibor.
 
227
Anthonij (Toon) Kraaijenbrink veroordeelt tot 9 maanden cel (1891)
Anthonij (Toon) Kraaijenbrink veroordeelt tot 9 maanden cel (1891)
Kraaijenbrink en Jansons , die onlangs door den te Oud - Beyerland gestationeerden brigadier der rijksveldwacht W . Vonk en den onbezoldigden rijksveldwachter W . van der Linde op de brug over de Oude Maas des nachts zijn aangehouden , in het bezit van een aantal kippen , welke later bleken onder Numansdorp ontvreemd te zijn , zijn door de rechtbank te Dordrecht ieder veroordeeld tot eene gevangenisstraf van negen maanden .
 
228
Anthonij Kraaijenbrink en Willem vd Slot voor de rechter ivm diefstal mud erwten (1882)
Anthonij Kraaijenbrink en Willem vd Slot voor de rechter ivm diefstal mud erwten (1882)
Vervolgens stonden tereent :
A . K . en W . v . d , S ., arbeiders te Zuidland , bekl , van diefstal bij nacht van een halt mud erwten aldaar , uit een schuur . Eisch 3 Jaar gev . voor ieder .
In bovenst , zaak over 8 dagen uitspraak.

==== De rechtbank acht de twee beklaagden op 20 december 1882 schuldig en veroordeeld hen tot 3 jaar gevangenisstraf elk.
 
229
Anthonij Kraaijenbrink in hoger beroep veroordeeld tot half jaar cel voor diefstal paardendekens (1883)
Anthonij Kraaijenbrink in hoger beroep veroordeeld tot half jaar cel voor diefstal paardendekens (1883)
Het vonnis der arrond . rechtbank te Rotterdam , waarbij A . K . te Z lidland ter zake van diefstal van twee paardendekens tot 1 jaar celstraf werd veroordeeld , is heden in hooger beroep door het gerechtshof te ' s Gravenhage , met wijziging van de opgelegde straf , bevestigd . De bekl . werd thans veroordeeld tot 1/2 jaar eenzame opsluiting .
 
230
Anthonij Kraaijenbrink veroordeeld tot jaar (extra) gevangenisstraf voor diefstal paardendeken (1883)
Anthonij Kraaijenbrink veroordeeld tot jaar (extra) gevangenisstraf voor diefstal paardendeken (1883)
Rotterdam , 26 Jan . De persoon van Antonij Kraaijenbrink , wonende te Zuidland , vroeger reeds door de rechtbank alhier veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf , wegens diefstal bg nacht , is den 23 dezer weder door die rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf , wegens het zich toe-eigenen van twee paardedekens , toebehoorende aan inwoners van het eiland Voorne .
Naar ik verneem zal voor Antonij Kraaijenbrink te Zuidland een standbeeld worden opgericht .
 
231
Anthonij Kraaijenbrink weer opgepakt voor diefstal (1891)
Anthonij Kraaijenbrink weer opgepakt voor diefstal (1891)
Oud-Beierland, 7 Juli . Hadden de laatste jaren de boeren in ons landveel last van kippendieven, ook de Hoeksche Waard bleef van hun bezoek niet verschoond. Gisteren werd aan den brigadier der rijksveldwaoht alhier kennis gegeven , dat er zich personen met verdachtuiterlijk in de Hoeksche Waard ophielden, zoodat men weer voor kippendiefstallen beducht was . Ver - schillende posten werden in den afgeloopen nachtuitgezet . Den geheelen nacht bespeurde men niets,doch tegen 4 uur des ochtends zag men op debrug een rijtuig aankomen , waarin ook o.a. gezeten was Kraaijenbrink, van Zuidland, die eenige jaren geleden door de Rotterdamsche rechtbank tot 1 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens gepleegde kippendiefstallen op Voorne en Putten. Het rijtuig werd tot staan gebracht en de 40 kippen , waarmede die personen op weg naar Rotterdam waren , werden in beslag genomen en naar hier gebracht .
 
232
Anthonij van Weel benoemd tot notaris te Klaaswaal (1899)
Anthonij van Weel benoemd tot notaris te Klaaswaal (1899)
 
233
Antje Alphenaar-Luijendijk
Antje Alphenaar-Luijendijk
 
234
Antje Mathilda Wolff-Levie
Antje Mathilda Wolff-Levie
Geboren in Brielle, getrouwd in Zuidland en overleden in het concentratiekamp Auschwitz
 
235
Antje Wessels-van Dijk
Antje Wessels-van Dijk
Antje Wessels-van Dijk, omgekomen in Auschwitz (1943)
 
236
Arbeider gezocht door L. van der Meer Czn op Zuidoord (1886)
Arbeider gezocht door L. van der Meer Czn op Zuidoord (1886)
 
237
Ariaantje Riede mishandeld schoenmaker als hij haar verkleedpartij niet waardeerd (1889)
Ariaantje Riede mishandeld schoenmaker als hij haar verkleedpartij niet waardeerd (1889)
Een Zuldlandsehe deern ,
de 19-jarige A . R ., had op 17 Dec . uit de grap manskleeren aangetrokken en bij verschillende kennissen een bezoek afgelegd . Bij deze gelegenheid werd zij door den schoenmaker T . Koote van zijn erf verwijderd . Dit verdroot haar zoo zeer , dat zij hem den volgenden avond opwachtte en met een stok slagen toebracht . Eisch 5 dagen gev.
 
238
Arie (1924) en Aartje (1925) Koornneef
Arie (1924) en Aartje (1925) Koornneef
 
239
Arie Hermanus Westendorp, overlijdensadvertentie
Arie Hermanus Westendorp, overlijdensadvertentie
Oud-Hoofd der School "Jan de Witt"
 
240
Arie Hoogstad verliest onderbeen bij tram ongeluk (1906)
Arie Hoogstad verliest onderbeen bij tram ongeluk (1906)
 
241
Arie Jacob Vermaat
Arie Jacob Vermaat
 
242
Arie Jan van Dintel uit Oostvoorne neemt hypotheek op bouwland te Zuidland (1934)
Arie Jan van Dintel uit Oostvoorne neemt hypotheek op bouwland te Zuidland (1934)
Arie Jan van Dintel te Oostvoorne, gehuwd met Adriaantje Pietertje Leentje Kleinjan, bekent aan mr. Leendert Trouw, bankdirecteur te Brielle, een schuld van f 16 000 tegen 4,5%. Hij verleent hypotheek op bouwland onder Zuidland kad. A202, A203, A209, A251, A200, A201, A204, A206 en A207 en onder Oudenhoorn kad. A 553, 554, 555, 556, 557 en 181 en B 123.
Datum:
31/10/1934
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
133
Aktedatum:
31/10/1934
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Maas Heij
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
0466
 
243
Arie Kans overlijdt door gevolgen molenongeluk in Ablasserdam (1886)
Arie Kans overlijdt door gevolgen molenongeluk in Ablasserdam (1886)
De 13-jarige A . K . uit Zuidland , die bij een molenaar te Alblasserdam logeerde , begaf zich Zaterdag , niettegenstaande het hem meermalen verboden was, in den molen om zich te vermaken met bet ronddraaien op een der twee groote kamraderen . Hij geraakte met de beenen tusschen de raderen. Aan een 10-jarig broertje mocht het gelukken hem er uit te helpen . Onmiddellijk is hij daarop per vigelante naar het ziekenhuis te Dordrecht overgebracht . Ofschoon de beenderen niet gebroken waren , was het vleesch des te meer beschadigd , en is het toch niet mogen gelukken den knaap in het leven te behouden . Reeds Zondag middag is hij onder vreeselijke pijn overleden .
 
244
Arie Koornneef
Arie Koornneef
 
245
Arie Koornneef en Teuntje van der Bie
Arie Koornneef en Teuntje van der Bie
 
246
Arie Oosthoek verleent hypotheek op weiland aan Koeneweg (1934)
Arie Oosthoek verleent hypotheek op weiland aan Koeneweg (1934)
Arie Oosthoek Janszoon, landbouwer, echtgenoot van Sara Zoeteman, verleent aan de N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam hypotheek op een perceel weiland aan de Koeneweg te Zuidland, kad. A 244 en verkrijgt een doorlopend krediet van maximaal F 4000,-.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
910
Aktedatum:
15/11/1934
Aard van de akte:
Krediethypotheek
Naam notaris:
Adriaan Diederik van Bergeijk
 
247
Arie van Bokkem (1916-1939)
Arie van Bokkem (1916-1939)
 
248
Arie van den Berg
Arie van den Berg
 
249
Arrestatie in verband met brandstichting (22 jan 1876) vlasschuur van Jacob Quak
Arrestatie in verband met brandstichting (22 jan 1876) vlasschuur van Jacob Quak
In den nacht van 25 op 26 Jan . jl . is door den brigadier A . Wielaard te Brielle , en de brigadiers - titulair P . Storm te Spijkenisse en A.A. Leuzen te Nieuwesluis , gevankelijk alhier binnengebracht J.K. , arbeider , oud 25 jaar , geboren en wonende te Zuidland als verdacht van in den nacht van 22 Jan . jl . opzettelijk de vlasschuur van Jacob Quak te Zuidland in brand te hebben gestoken , waarbij te voorzien was , dat daardoor gevaar voor menschenlevens zoude ontstaan .
De rechtbank heeft bij beschikking van gis - teren ter dier zake rechtsingang tegen hem verleend , met bevel dat hij gedurende de in - structie in hechtenis zal blijven
 
250
Arts Hage moet roddels ontzenuwen (1889)
Arts Hage moet roddels ontzenuwen (1889)
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 51» Volgende»