Cornelis de Gier

Mannelijk 1858 -


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Cornelis de Gier 
  Geboren 7 sep 1858  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep 1887-1891  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Rijksveldwachter.  
  Persoon-ID I11834  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 18 mrt 2018 

  Gezin Hendrika Jonkers,   geb. Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 12 mei 1882  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Akte van doodgeboren zoon op 29 augustus 1889
  Woonadres 1887  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Op 26 mei 1887 gekomen van Bergschenhoek. Gewoond aan het Hoofd 54. Op 1 juni 1891 vertrokken naar Vlaardingen. 
  Kinderen 
   1. Anthonie Adrianus de Gier,   geb. 11 mei 1888, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   2. Marrigje Johanna de Gier,   geb. 31 aug 1890, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Laatst gewijzigd op 18 mrt 2018 
  Gezins-ID F4992  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  17 Mei . Met het oog op de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a.s. kwamen gisteren avond een dertigtal stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. gemeente op de vergaderzaal van J . van Essen bijeen tot het stellen van kandidaten voor de betrekkingen van ouderling en diaken . Bet bericht in dit blad van Zondag jl . was dus eenigszins voorbarig.
  Tot kandidaat-ouderling werden geproclameerd de HH, Jan Oosthoek , Pieter Lammerse Sr . en Maarten van Rij , en tot kand.-diaken de HH , M. Vermaat , Cent van der Hoeven en J.G. Bloem .
  — 18 Mei . Alle stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk ontvingen heden hunne stembiljetten voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen , benevens een begeleidend schrijven van den volgenden inhoud :
  in de bijeenkomst van Stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk te Zuidland , gebonden Maandpg avond 16 Mei , waar 30 lidmaten tegenwoordig waren , werden candidaat gesteld voor de betrekking
  van Ouderling : P . Lammerse Sr .
  M . v . Rij Dz . J . Oosthoek Dz . van Diaken : Cent van der Hoeven . Maarten Vermaat . J . G . Bloem . Genoemde zes personen hebben verklaard , de candidatuur te willen aannemen en worden voor de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a . s . den kiezers dringend aanbevolen .
  20 Mei . Den tot veldwachter dezer gemeente benoemden C . de Gier, laatst als zoodaniggeplaatst geweest te Bergschenhoek , is in functiegetreden .
  Als eene bijzonderheid dient vermeld teworden dat gisteren bij den laad bouwer Bastiaan Zoeteman Jz ., een kalf geboren is , hetwelk de buitengewone zwaarte van honderd halve kilo's heeft .
  Aanstaanden Zondag namiddag zal de godsdienstoefening , ten huize van Jan van Essen geleid worden door den heer Koch , predikant te ' Spijkenisse . De dolerenden;de predikant en kerkeraad zetelen nog steeds in bet kerkgebouw .
  Voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen werden uitgebracht 33 stemmen . Met algemeene stemmen of met algemeene stemmen opéén na werden gekozen :
  Tot Ouderlingen de HH .
  P . Lammerse , Sr . M . van Rij Dz . en J . Oosthoek , Dz .
  Tot Diakenen de HH .
  M . Vermaat .
  Cent van der Hoeven .
  J . G . Bloem . Aller oogen zijn van deze eilanden zeker op deze Heeren gevestigd . Op hen rust de moeielijke taak om te ontwarren , wat door de vereerders van dr . Kuyper te dezer plaatse in de war gebracht is .
  Moge het hun spoedig gelukken , is de innige wensch van alle vrienden van orde en wet.
  Recidivist Benjamin Landman wederom voor de rechter (1888)
  Recidivist Benjamin Landman wederom voor de rechter (1888)
  Een onrustig karakter
  heeft de 20-jarige arbeider B.L. , te Zuidland wonende . Bij ieder verschil van gevoelen is hij haantje de voorste om het de politie gemakkelijk te maken . Verschillende malen te Rotterdam en Dordrecht terecht gestaan hebbende , had hjj zich thans weder te verantwoorden voor het feit van den veldwachter De Gier op 21 Januari met een mes bedreigd en zich gewelddadig verzet te hebhen , toen deze hem wegens zijn rustverstorend gedrag aanpakte . Eisch 45 dagen gev .
  Uitspraak: B.L., oud 20 jaar, arbeider , won. te Zuidland, wegens wederspannigheid en bedreiging, tot 15 dagen gev.
  Verkiezingen gemeenteraad (1889)
  Verkiezingen gemeenteraad (1889)
  12 Maart . Op de plaats waar zulks te doen gebruikelijk is, zijn de lijsten van kiezers voor leden van de 2e Kamer der Staten - Generaal , der Provinciale Staten en den Gemeenteraad aangeplakt.
  Het aantal kiezers voor die drie genoemde categoriën bedraagt dit jaar 125 , het vorige jaar waren er 120 kiezers .
  A. Buitendijk , C , de Gier, E. Levie , Samuël
  Negen nieuwe kiezers zijn er dit jaar bgge - komen , als de Heeren : A , Gier , H . van den Hooven , Lammerse , G . Oprel , Cent Romgn , J , van Sint Maartensdgk en P . Zevenbergen .

  Vier vroegere kiezers zijn vaa de lijst geschrapt: de Heeren Jan van Essen , overleden , J . Bajema en C . van Lugtenburg , beiden naar elders vertrokken en W.F. Altevogt wegens gemis van census
  Approximatief zijn er thans 65 liberale en 60 clericale kiezers in deze gemeente . Bij getrouwe opkomst blijft dus de overwinning aan de liberale partij verzekerd .
  Volgens artikel 7 van de wet van den 29en Juni 1851 , zal dit jaar de verkiezing van twee Raadsleden alhier plaats hebbeu op den 16 Juli aanstaande ; de aftredende leden zijn ; de Heeren M . J . de Jongh , Burgemeester en C . Saarloos .
  82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
  82 leden hervormde kerk geroyeerd // C. de Gier nieuwe gemeentebode (1889)
  0 Maart . Door den Kerkeraad der Ncderduitsch Hervormde gemeente alhier , zijn 82 ( zegge twee-en-tachtig ) personen vervallen verklaard van hun lidmaatschap der Hervormde Kerk , wegens verstoring van orde en rust in de gemeente .
  De vlas-campagne spoedt ten einde .
  De mindere soorten staan laag genoteerd , de beste soorten zijn prijshoudend .
  — Door den Raad dezer gemeente is in plaats van wijlen Jan van Essen benoemd lot gemeentebode en marktmeester onze gemeente-Veldwachter C . de Gier

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/612935370/srcid/28883992/oid/24.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/610399234/srcid/28418135/oid/24.