Willem van Driel

Mannelijk 1813 - 1909  (95 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Willem van Driel 
  Geboren 31 mrt 1813  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 1 jan 1909  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Bij overlijden de leeftijd van 95 jaar.
  Persoon-ID I1294  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 13 sep 2014 

  Vader Hermanus Willemszn van Driel,   geb. 1 jan 1773,   ovl. 19 mei 1831, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 58 jaar) 
  Moeder Haduwe Overweel 
  Gezins-ID F603  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Magdalena Vijfvinkel,   ovl. 1 jan 1855, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Kinderen 
   1. Hadewij van Driel,   geb. 26 jun 1834, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 30 aug 1834, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  +2. Hadewij van Driel,   geb. 20 jul 1835, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 feb 1905, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 69 jaar)
  +3. Leendert van Driel,   geb. 7 feb 1838, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 9 mrt 1911, Zierikzee Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 73 jaar)
  +4. Jannetje van Driel,   geb. 14 jan 1839, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 27 apr 1927, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 88 jaar)
   5. Magdalena van Driel,   geb. 21 jul 1848, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 8 jan 1937, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 88 jaar)
  +6. Hermanus Dirk van Driel,   geb. 13 jan 1842, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 26 jun 1918, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 76 jaar)
  Laatst gewijzigd op 13 jul 2014 
  Gezins-ID F572  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Willem van Driel viert 30 jarig ambtsjubileum (1877)
  Willem van Driel viert 30 jarig ambtsjubileum (1877)
  30 Dec . ' 76 . Den heer W . van Driel Hz . ontvanger dezer gemeente , is bij gelegenheid van zijn 30jarige ambtsvervulling , op heden door de Leden van den gemeenteraad een prachtig zilveren inktstel met toepasselijke inscriptie aangeboden -
  Aanbesteding woning te Geervliet. Contact is W van Driel Hzn te Zuidland.(1878)
  Aanbesteding woning te Geervliet. Contact is W van Driel Hzn te Zuidland.(1878)
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  8 October a . s ., zal van des middags 12 tot 2 uur , in de Consistoriekamer der Ned . Hervormde Kerk alhier , de verkiezing plaats hebben van zes Gemachtigden , en wel :
  a . ter vervulling der gewone vacaturen door de periodieke aftreding in 1878 van de Gemachtigden,de heeren G . Van Trigt ,
  C . IJzerman , K . Barendregt en W . Van Driel Hz .;
  b . ter vervulling der tusschentijds ontstane vacaturen door het overlijden van den Gemachtigde,den heer A . De Hoog , en door de benoeming tot Lid van den Kerkeraad van den vroegeren Gemachtigde , den heer A . Hazejager , die respectievelijk in 1879 en 1880 hadden moeten aftreden .
  Verkiezing kiescollege hervormde gemeente.(1878)
  Verkiezing kiescollege hervormde gemeente.(1878)
  8 Oct . Tot Gemachtigden van het kiescollege der Hervormde Gemeente zijn bij " de op heden alhier plaats gehad hebbende ver - kiezing herkozen , de heeren G . Van Trigt , C . Yzerman , K . Barendregt en W . Van Driel Hz , en gekozen , de heeren J . Van Meurs en G . De Hoog Az .
  Hakhout te koop uit bos te Heenvliet; verkoop door W. van Driel Hzn (1880)
  Hakhout te koop uit bos te Heenvliet; verkoop door W. van Driel Hzn (1880)
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  29 Juli . Aan 240 lidmaten der Nederlandsche Hervormde Gemeente is heden de onderstaande circulaire verzonden :
  ff Als Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente alhier, wenschen wij thans, een ernstig, broederlyk woord tot U te richten . Ook gij betreurt zonder twijfel de scheiding, die er op kerkelijk gebied in deze gemeente heeft plaats gevonden en ook gij zijt zeker met ons overtuigd, dat de thans bestaande toestand niet steeds zoo kan blijven voortduren .
  De heer Bajema heeft gemeend, zich van de Ned. Herv. Kerk te moeten afscheiden . Hierover zullen wij niet oordeelen . Een ieder zij in zyn gemoed ten volle verzekerd .
  Maar er komt iets anders by . De Heer Bajema verlaat met zijne volgelingen niet alleen onze Ned , Herv . Kerk , maar hij meent ook op de goederen der Herv. gemeente alhier aanspraak te hebben , de Heer Bajema meent, dat het kerkgebouw en de kerkegoederen dezer gemeente ook ten goede mogen komen aan de door hem gestichte dusgenaamde Gereformeerde Kerk, en ziedaar , waartegen wy ten sterkste opkomen.
  Daartegenover zullen wij de rechten der Hervormde gemeente laten gelden . En moet dan de scheiding doorwerken , het zij zoo !
  Wij zullen echter het onze doen om nog zooveel mogelijk , te trachten de thans nog verstrooide lidmaten onzer gemeente weer byeen te brengen , en komen daarom thans ook tot U met het ernstige verzoek : Help ons de orde en rust in onze Hervormde Gemeente alhier herstellen en bewaren .
  Ga niet langer mede met hen , die zich afscheiden van onze Nederlandsche Hervormde Kerk . Bedenk, welke verplichtingen gij op ü hebt genomen bij het toetreden tot die kerk en welke voorrechten gy er steeds in genoten hebt , en laat deze overweging dubbel sterk bij Ü zijn , waar het thans voor U de vraag zijn moet , of gij onze Ned . Herv . Kerk niet alleen voor U zelven , maar ook voor Uwe kinderen verlaten wilt .
  Bedenk dat o.a. de doop , door den heer Bajema aan de kinderen toegediend , geene geldigheid bezit in onze Hervormde Kerk en vergeet dus niet, dat gij, door den heer Bajema te volgen , tevens op U neemt de verantwoordelijkheid voor al de gevolgen , die daaruit zullen voorvloeien , ook voor Uwe kinderen .
  Waar wij U een en ander thans in ernstige overweging geven , daar verzoeken wij U tevens binnen acht dagen te besluiten of gij tot onze Ned . Herv . Kerk wilt blyven behooren .
  Zoo ja , wees dan zoo goed het inliggend biljet te onderteekenen eu te bezorgen ten huize van den heer J . van Essen alhier op Vrijdag 5 Augustus a.s. alwaar dien dag een paar leden des Kerkeraads tot de ontvangst der biljetten zullen zitting houden .
  Zy , die langs dezen weg niet op deze aanvrage antwoorden , zullen moeten worden geacht, niet meer tot onze Ned . Herv . Kerk te behooren .
  Na u Gode te hebben aanbevolen , verblijven wij ,
  De Kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente te Zuidland , ( was get .) L . H . RIËNDËRHOFE , Consulent . P . LAMMERSE . M . Van RIJ . J . OOSTHOEK . M . VERMAAÏ . J . 9 . BLOEM . C , Van der HOEVEN .

  Gepasseerde week zyn door den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente alhier de Heeren : Abraham Hazejager , Kors Barendrecht, Willem Van Driel, Leendert Van Rij Jz., Jacob Oprel Gzn., en Leendert Noordermeer, notabelender Nederd. Herv. Gemeente alhier , wegens verstoring der rust in de gemeente , vervallen verklaard van hun lidmaatschap der NederduitschHervormde Kerk .
  Vijftigjarig ambtsjubileum Willem van Driel (1896)
  Vijftigjarig ambtsjubileum Willem van Driel (1896)

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88467962/srcid/22684690/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88456645/srcid/22682035/oid/1.