Cornelis IJzerman

Mannelijk 1831 - 1907  (75 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Cornelis IJzerman 
  Geboren 16 dec 1831  Nieuw-Beijerland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 8 jul 1907  Loosduinen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  Persoon-ID I1726  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 8 okt 2016 

  Vader Pieter IJzerman 
  Moeder Bastiaantje van Bellen 
  Gezins-ID F3934  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Johanna de Hoog,   geb. 7 dec 1834, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 31 okt 1901, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 66 jaar) 
  Getrouwd 22 apr 1859  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Bij huwelijk de leeftijd van 27 en 24 jaar.
  Kinderen 
   1. Sybilla IJzerman,   geb. 1 mrt 1860, Spijkenisse Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 2 okt 1860, Geervliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  Laatst gewijzigd op 8 okt 2016 
  Gezins-ID F744  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  8 October a . s ., zal van des middags 12 tot 2 uur , in de Consistoriekamer der Ned . Hervormde Kerk alhier , de verkiezing plaats hebben van zes Gemachtigden , en wel :
  a . ter vervulling der gewone vacaturen door de periodieke aftreding in 1878 van de Gemachtigden,de heeren G . Van Trigt ,
  C . IJzerman , K . Barendregt en W . Van Driel Hz .;
  b . ter vervulling der tusschentijds ontstane vacaturen door het overlijden van den Gemachtigde,den heer A . De Hoog , en door de benoeming tot Lid van den Kerkeraad van den vroegeren Gemachtigde , den heer A . Hazejager , die respectievelijk in 1879 en 1880 hadden moeten aftreden .
  Verkiezing kiescollege hervormde gemeente.(1878)
  Verkiezing kiescollege hervormde gemeente.(1878)
  8 Oct . Tot Gemachtigden van het kiescollege der Hervormde Gemeente zijn bij " de op heden alhier plaats gehad hebbende ver - kiezing herkozen , de heeren G . Van Trigt , C . Yzerman , K . Barendregt en W . Van Driel Hz , en gekozen , de heeren J . Van Meurs en G . De Hoog Az .
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
  De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Kerknieuws uit Zuidland .
  ZUIDLAND , 2-Z April . Op Woensdag 20 April hield eene commissie uit het klassikaal Bestuur van Brielle, doende wat des kerkeraads te Zuidland is , haar eerste zitting in deze gtmeente . Naar het schijnt werden daar in korten tijd van ongeveer anderhalf uur zeer vele zaken afgehandeld . Tot nog toe zijn mij daarvan slechts enkele bekend , misschien dat de gewone correspondent van de NBC. gelukkiger is ten dezen opzichte .
  Ken der voornaamste punten van behandeling was , het treffen van maatregelen om de godsdienst-oefeningen in deze gemeente te doen hervatten , niettegenstaande het zoogenaamde Kerkbestuur vau de zoogenaamde Nederduitsche gereformeerde gemeente Kerk en Kerkegoederen wederrechterlijk in beslag houdt .
  In een circulaire , Donderdag 21 April aan de Nederl . Hervormde gemeente alhier bezorgd, wordt te kennen gegeven, dat die godsdienstoefeningen beginnen reeds met 24 April , op de bovenzaal van den Heer Van Essen. Dr . Kienderhotf van Oudenhoorn zal het eerst optreden . Een alinea van die circulaire laat ik hier in zijn geheel volgen.
  // In die godsdienstoefeningen zal worden gecollecteerd voor armen en Kerk , en vooral uit de collectie voor de Kerk zal moeten blijken welke uwe offervaardigheid is voor de belangen uwer gemeente . Het is wel met besliste zekerheid te zeggen , dat binnen een niet al te lang tijdsverloop als de kerkelijke goederen aan ons moeten worden uitgeleverd , doch voor's hands zijn eenige kosten te dekken , die eerst later zullen kunnen worden verhaald op hen , die thans wederrechtelijk die goederen onder zich houden . ïer voldoening dier voorschotten rekenen wij op uwe offervaardigheid /'
  In ' t belang van de Ned , Herv . gem . maar vooral in ' t belang van de Kerkmeesters der Nederd . gereformeerde gem ., is het te wenschen , dat de orde zeer spoedig hersteld worde . Het moet gezegd worden , dat genoemde Kerkmeester » een moed toonen , al is het dan ook een treurigh moed , die weinigen buiten hen zouden bezitten . Zij toch zijn aansprakelijk , niet alleen voor alle gelden uit de kerkefondsen , die ze hebben uitgegeven sedert het oogenblik , waarop hunne schorsing als Kerkmeesters der Ned . Hervormde gem . is ingegaan , — maar ook voor de onkosten , waartoe zij zoodoende het Klassikaal Bestuur van Brielle , doende wat des Kerkeraads te Zuidland is , noodzaken .
  Ben tweede gewichtig punt van behandeling was de aanstaande verkiezing van een nieuwen Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier , eene ver - kiezing die noodzakelijk geworden is door de ontzetting én uit hun ambt en uit hun lidmaatschap dier gemeente van de H.H . J . Oprel Gz , C . IJzer - man en E . van Sintmaarteusdijk als ouderling en B . Zoeteman Iz ., D . van der Bie en L . van Rij Cz . als diaken . Wel is waar hebben die H.H . benevens de Heer J . Bajema , vroeger predikant bij de Ned . Herv . gem . alhier , de brieven waarmede het provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland hen met het ontzeltingsbesluit in kennis wilde stellen , geweigerd in ontvangst te nemen , maar dit neemt niet weg dat het vonnis geveld is en kracht behoudt . Door die weigering verliezen zij eenvoudig het recht om later zich te verontschuldigen , dat zij niet in appel kwamen .
  De preliminairen voor de verkiezing van den nieuwen Kerkeraad zijn reeds genomen : de lijst der stemgerechtigde manslidmaten ligt reeds ter visie.
  Nu genoeg voor dezen keer . Ik wacht , dat de gewone correspondent van de N . B . C . ook wel een en ander gemeld zal hebben .

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91788180/srcid/23667175/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88455926/srcid/22681868/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88433344/srcid/22676045/oid/1.