Jan Oosthoek

Jan Oosthoek

Mannelijk 1838 - 1906  (68 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan Oosthoek 
  Geboren 5 mei 1838  Hekelingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 25 okt 1906  Geervliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  Persoon-ID I1912  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 2 dec 2015 

  Vader Dirk Oosthoek,   ovl. 8 mei 1894, Hekelingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Moeder Neeltje de Winter,   ovl. 25 aug 1899, Hekelingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 6 aug 1833  Hekelingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  Gezins-ID F3735  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Adriaantje Bijl,   geb. 12 dec 1836, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 jan 1904, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 67 jaar) 
  Getrouwd 2 mei 1862  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  • Bij huwelijk de leeftijd van 23 en 25 jaar.
   Akte van doodgeboren dochter op 29 juni 1876.
  Kinderen 
   1. Cornelia Oosthoek,   geb. 2 nov 1862, Geervliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 3 aug 1945, Abbenbroek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 82 jaar)
   2. Dirk Oosthoek,   geb. 23 okt 1863, Geervliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +3. Abraham Oosthoek,   geb. 27 feb 1865, Geervliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 6 dec 1960, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 95 jaar)
   4. Neeltje Oosthoek,   geb. 9 jul 1866, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 dec 1866, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   5. Jan Oosthoek,   geb. 21 feb 1868, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1963  (Leeftijd 94 jaar)
   6. Neeltje Oosthoek,   geb. 2 jun 1869, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 1 feb 1949, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 79 jaar)
  +7. Bastiaan Oosthoek,   geb. 4 sep 1870, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 24 mrt 1947, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 76 jaar)
   8. Pietertje Oosthoek,   geb. 13 mrt 1872, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 28 jul 1872, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  +9. Catharina Oosthoek,   geb. 14 jul 1873, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 apr 1897, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 23 jaar)
  +10. Arie Oosthoek,   geb. 9 nov 1878, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 17 jul 1977  (Leeftijd 98 jaar)
  Laatst gewijzigd op 2 dec 2015 
  Gezins-ID F815  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  I1912 Jan Oosthoek Dirkszn
  I1912 Jan Oosthoek Dirkszn
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Namen volgens opgave: Zittend v.l.n.r.: 1 Maarten Vermaat (bouwman, diaken), 2 Jan Oosthoek Dirkszn, (bouwman ouderling), 3 Pieter Lammerse Sr. (bouwman ouderling, wethouder van Zuidland), 4 Maarten Danielszn van Rij (zonder beroep, ouderling). Staan idem: 1 Paulus Johannes Bloem, 2 ds. Lambertus Hermanus Rienderhoff (predikant Herv. Gemeente Oudenhoorn consulent), 3 Jan Gerard Bloem (koopman, diaken), 4 Cent van der Hoeven (bouwman, diaken).

  Krantenartikelen
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
  De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
  J.Korteweg wordt aanbevolen door aantal Slandenaars voor de Provinciale Staten verkiezingen.
  J.Korteweg wordt aanbevolen door aantal Slandenaars voor de Provinciale Staten verkiezingen.
  Nieuwe kerkeraad verkiezingen Hervormde Gemeente (1887)
  Nieuwe kerkeraad verkiezingen Hervormde Gemeente (1887)
  13 Mei . In de volgende week zullen , als er geen tegenspoed komt , de verkiezingen gehouden worden voor een kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente . Als candidaten worden genoemd
  M . van Rij
  P . Lammerse Sr .,
  J . Oosthoek .
  H . J . Westendorp .
  Jb . Overgaauw ,
  T . Blaak .
  Ook voor de betrekkingen van Kerkmeesters en notabelen worden de candidaten reeds aangewezen . Maar aangezien de verkiezing daarvan nog in de toekomst ligt , is het beter die namen eerst later te noemen .
  Met groote ingenomenheid hebben wij van dit lijstje kennis genomen , aangezien het de namen bevat van vastberaden , doortastende personen , zooals we in de tegenwoordige troebelen hoog noodig hebben .
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  17 Mei . Met het oog op de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a.s. kwamen gisteren avond een dertigtal stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. gemeente op de vergaderzaal van J . van Essen bijeen tot het stellen van kandidaten voor de betrekkingen van ouderling en diaken . Bet bericht in dit blad van Zondag jl . was dus eenigszins voorbarig.
  Tot kandidaat-ouderling werden geproclameerd de HH, Jan Oosthoek , Pieter Lammerse Sr . en Maarten van Rij , en tot kand.-diaken de HH , M. Vermaat , Cent van der Hoeven en J.G. Bloem .
  — 18 Mei . Alle stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk ontvingen heden hunne stembiljetten voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen , benevens een begeleidend schrijven van den volgenden inhoud :
  in de bijeenkomst van Stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk te Zuidland , gebonden Maandpg avond 16 Mei , waar 30 lidmaten tegenwoordig waren , werden candidaat gesteld voor de betrekking
  van Ouderling : P . Lammerse Sr .
  M . v . Rij Dz . J . Oosthoek Dz . van Diaken : Cent van der Hoeven . Maarten Vermaat . J . G . Bloem . Genoemde zes personen hebben verklaard , de candidatuur te willen aannemen en worden voor de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a . s . den kiezers dringend aanbevolen .
  20 Mei . Den tot veldwachter dezer gemeente benoemden C . de Gier, laatst als zoodaniggeplaatst geweest te Bergschenhoek , is in functiegetreden .
  Als eene bijzonderheid dient vermeld teworden dat gisteren bij den laad bouwer Bastiaan Zoeteman Jz ., een kalf geboren is , hetwelk de buitengewone zwaarte van honderd halve kilo's heeft .
  Aanstaanden Zondag namiddag zal de godsdienstoefening , ten huize van Jan van Essen geleid worden door den heer Koch , predikant te ' Spijkenisse . De dolerenden;de predikant en kerkeraad zetelen nog steeds in bet kerkgebouw .
  Voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen werden uitgebracht 33 stemmen . Met algemeene stemmen of met algemeene stemmen opéén na werden gekozen :
  Tot Ouderlingen de HH .
  P . Lammerse , Sr . M . van Rij Dz . en J . Oosthoek , Dz .
  Tot Diakenen de HH .
  M . Vermaat .
  Cent van der Hoeven .
  J . G . Bloem . Aller oogen zijn van deze eilanden zeker op deze Heeren gevestigd . Op hen rust de moeielijke taak om te ontwarren , wat door de vereerders van dr . Kuyper te dezer plaatse in de war gebracht is .
  Moge het hun spoedig gelukken , is de innige wensch van alle vrienden van orde en wet.
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  15 Juli . Aanstaande Dinsdag 19 dezer, zal alhier de verkiezing plaats hebben van drie leden voor den gemeenteraad .
  Aftredende leden zijn de heeren P . Lammerse Sr .; L. Hazejager en K . Barendrecht , beide eerstgenoemden tevens Wethouders .
  Het is te wenschen dat deze drie aftredende leden , welke reeds zoovele jaren de belangen onzer gemeente behartigden , thans met groote meerderheid mogen herkozen worden .
  Naar men verneemt , worden van liberale zijde in plaats van de twee laatstgenoemde heeren , candidaat gesteld de heeren : J . Zoetemau Iz. en J. Oosthoek .
  In deze gemeente zijn 95 kiesgerechtigden voor den gemeenteraad , apprumitief kunnen daaronder gerekend worden dat 59 zich scharen aan de liberale - en 86 aan de clericale zijde .
  — Aanstaande Zondag namiddag zal de vacature-beurt alhier vervuld worden door den WelEerw.Zaergel . heer Ds . J.M.J. Hoog , predikant te Abbenbroek . —

  ========
  22 Juli 1887. Bij het openen der stembus op dea 20sten dezer is gebieden, dat voor de verkiezing van drie leden van den gemeenteraad alhier, waren ingeleverd 90 stembilletten , van de 96 stemgerecht . daarvan waren uitgebracht op de heeren Pieter Lammerse Senior ( aftredend lid ). Jan Oosthoek Dr zoon en Jan Zoeteman Izaak zoon , respectievelijk 60 , 53 en 51 stemmen ; zoodat deze drie heeren , tot raadsleden zijn geproclameerd .
  24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
  24 kilo aan oude zilveren munten gevonden bij Jan Oosthoek (1887)
  Zuidland , 17 Dec. Dezer dagen werd bjj het ontgraven van een ' steenen fundament van een afgebroken hofstede , toebehoorende aan den landbouwer Jan Oosthoek in den Zuidlandschen polder, een belangrijke vondst gedaan, bestaande in een steenen kan, welke gevuld was met oude zilveren munten uit de 16 en 17 eeuw .
  Ruim 900 stuks waren er in , tot een gezamenlijk gewicht van ongeveer 24 kilogram .
  Men verdiept zich in gissingen door wie deze schat in der tijd aldaar begraven kan zijn.
  (volgens het bevolkingregister was Jan Oosthoek, toen woonachtig aan de Schoutsweg (210, later 302)
  Advertentie tot slacht van os van Jan Oosthoek (1888)
  Advertentie tot slacht van os van Jan Oosthoek (1888)
  Gemeenteraad aangesteld / varken vlekziekte (1893)
  Gemeenteraad aangesteld / varken vlekziekte (1893)
  14 Juli. Door de kiesvereeniging alhier zijn tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld de aftredende leden, nl. de heeren P. Lammerse , wethouder , J. Oosthoek en J. Zoeteman .
  — Enkele gevallen van besmettelijke vlekziekte onder de varkens hebben zich hier voorgedaan.De bepalingen der wet zijn er op toegepast .
  Gemeenteraad alledrie herkozen (1893)
  Gemeenteraad alledrie herkozen (1893)
  Voor de verkiezing van drie leden voor den Gemeenteraad waren honderd achttien stembriefjes ingeleverd . De aftredende leden P . Lammerse Sr ., J . Oosthoek en J . Zoeteman zyn met meerderheid van stemmen herkozen .
  Pieter Lammerse en Jan Oosthoek eervol ontslagen bij het heemraadschap (1896)
  Pieter Lammerse en Jan Oosthoek eervol ontslagen bij het heemraadschap (1896)
  Zuidfand , 17 April
  By koninklijk besluit is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P. Lammerse als dijkgraaf van den polder Velgersdyk en aan den heer J. Oosthoek als heemraad van dien polder .

  De predikant Z. Hoek, by de gereformeerde kerk te alhier, heeft voor het beroep te Sprangbedankt .
  Bouwknecht gevraagd door J. Oosthoek (1896)
  Bouwknecht gevraagd door J. Oosthoek (1896)
  Advertentie aardappen J. Oosthoek Dzn (1897)
  Advertentie aardappen J. Oosthoek Dzn (1897)
  J. Oosthoek Dzn vraagt bouwknecht (1898)
  J. Oosthoek Dzn vraagt bouwknecht (1898)
  Bouwknecht gevraagd door J. Oosthoek en S. Lammerse (1899)
  Bouwknecht gevraagd door J. Oosthoek en S. Lammerse (1899)

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88650895/srcid/22730155/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88246612/srcid/22627736/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22703882.

  4. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88434243/srcid/22676277/oid/1.