Pieter Lammerse

Pieter Lammerse

Mannelijk 1822 - 1897  (75 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Aantekeningen    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Pieter Lammerse 
  Geboren 3 mrt 1822  Nieuw Helvoet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 5 mrt 1897  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Bij overlijden 75 jaar.
  Persoon-ID I205  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 24 dec 2016 

  Vader Pieter Lammerse 
  Moeder Jannetje van den Brand 
  Gezins-ID F4122  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Plona van der Meer,   geb. 10 jan 1823, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 16 mei 1857, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 34 jaar) 
  Getrouwd 8 jun 1843  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Bij huwelijk de leeftijd van 21 en 20 jaar.
  Kinderen 
  +1. Pieter Lammerse,   geb. 23 apr 1844, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 31 jul 1928, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 84 jaar)
   2. Hadewina Lammerse,   geb. 15 nov 1845, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 3 aug 1846, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  +3. Cornelis Lammerse,   geb. 6 dec 1846, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 19 sep 1874, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 27 jaar)
  +4. Jannetje Lammerse,   geb. 26 jan 1848, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 11 aug 1893, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 45 jaar)
  +5. Hadewina Helena Lammerse,   geb. 5 mrt 1849, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 13 feb 1916, Nieuw-Helvoet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 66 jaar)
  +6. Leendert Lammerse,   geb. 4 mei 1850, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 14 sep 1909, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 59 jaar)
   7. Samuel Lammerse,   geb. 7 sep 1851, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 okt 1851, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  +8. Samuel Lammerse,   geb. 17 dec 1852, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 15 jan 1940, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 87 jaar)
   9. Johannes Lammerse,   geb. 4 mei 1854, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 14 aug 1854, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   10. Johannes Lammerse,   geb. 6 sep 1855, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 16 mrt 1908, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 52 jaar)
   11. Izak Lammerse,   geb. 14 dec 1856, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 15 sep 1857, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
  Laatst gewijzigd op 9 okt 2016 
  Gezins-ID F92  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  I 205 Pieter Lammerse Sr
  I 205 Pieter Lammerse Sr
  bouwman ouderling, wethouder van Zuidland
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Kerkenraad Hervormde Kerk
  Namen volgens opgave: Zittend v.l.n.r.: 1 Maarten Vermaat (bouwman, diaken), 2 Jan Oosthoek Dirkszn, (bouwman ouderling), 3 Pieter Lammerse Sr. (bouwman ouderling, wethouder van Zuidland), 4 Maarten Danielszn van Rij (zonder beroep, ouderling). Staan idem: 1 Paulus Johannes Bloem, 2 ds. Lambertus Hermanus Rienderhoff (predikant Herv. Gemeente Oudenhoorn consulent), 3 Jan Gerard Bloem (koopman, diaken), 4 Cent van der Hoeven (bouwman, diaken).

  Familie Advertenties
  Overlijden Pieter Lammerse Sr (1897)
  Overlijden Pieter Lammerse Sr (1897)

  Krantenartikelen
  Verkiezing Kerkelijk kiescollege 1875
  Verkiezing Kerkelijk kiescollege 1875
  27 Oct . Bij de op heden plaats gehad hebbende verkiezing van drie leden voor het kerkelijk Kiescollegie alhier, zijn de aftredenden , de Heeren P . Lammerse Sr, D. van der Bie en A . de Hoog Gz ., herkozen.
  Herbenoeming Raadsleden 1875.
  Herbenoeming Raadsleden 1875.
  Dinsdag 11 . zijn de heeren L . Hazejager , P . Lammerse en K . Barendregt , die allen herkozen zijn als Raadsleden , als zoodanig beëedigd . De beide eersten werden herbenoemd.

  (Hazejager en Barendregt niet kunnen koppelen omdat nadere persoonsdetails ontbreken).
  25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
  25 jarig jubileum Gemeenteraad van Zuidland (1876)
  23 Oct . Gisteren was het 25 jaren geleden , dat de volgens de Gemeentewet hieuw gekozen Gemeenteraad zitting nam . Van het toen gekozen zevental Raadsleden , is alleen de Wethouder Lammerse nog in leven . Onder een toespraak van den Voorzitter bood de Raad hom in eene op heden expresselijk daartoe belegde vergadering als stoffelijk bewijs van hoogachting , oen prachtig zilveren geschenk aan , met toepasselijke inscriptie , welk geschenk door den jubilaris werd aanvaard , die in warme bewoordingen daarvoor zijn dank betuigde . Na afloop der te behandelen onderwerpen , vereenigde men zich aan een door den Heer Lammerse aangeboden diner . Een aantal ingezetenen , die tegen den avond hem golukWenschen brachten , bleven met den jubilaris en de overigen Leden van den Raad geruimen tijd bijeen . Er heerschte een gulle toon en menige hartelijke feestdronk werd ingesteld .
  Stoomgemaal ipv watermolen in den polder Zuidland? (1878)
  Stoomgemaal ipv watermolen in den polder Zuidland? (1878)
  Naar aanleiding eener missive van twee ingelanden van den polder Zuidland , de heeren B . Bijl en W . van der Erve , om in dien polder een stoomgemaal te doen plaatsen ter vervanging van den thans nog bestaanden watermolen , waren alle ingelanden opgeroepen ter bespreking van het al of niet wenschelijke van een etoonsgemaal . Met 240 tegen 179 stemmen werd besloten geen stoom - gemaal op te richten . Op voorstel van den heer J . van Boek werd met bijna algemeene stommen besloten een commissie te benoemen ten einde te onderzoeken naar do mogelijkheid om bij stilte den watermolen door een locomobielo in werking te doen brengen . Tot leden dier commissie werden benoemd : de beer J . van Beek te Simonshaven , de hoor P Lammerse Sr . te Zuidland , bonevens twee leden van het bestuur van den polder Zuidland
  Meid Huishoudster gevraagd door Pr. Lammerse te Zuidland (1880)
  Meid Huishoudster gevraagd door Pr. Lammerse te Zuidland (1880)
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  (Her)verkieizingen Gemeenteraad Zuidland 1881
  20 Juli . Bij de opening der stem - briefjes voor de verkiezing van drie leden van den raad dezer gemeente , bleek , dat de drie aftredende leden : de heeren Leendert Hazejager , Pieter Lammerse Senior , beide wethouders , alsmede Kors Barendrecht , respectivelijk met 44 , 37 en 35 stemmen herkozen waren . Er waren 53 geldige stem - men uitgebracht . De overige stemmen waren volgender wijze verdeelt , als op : de heeren Jan Oosthoek 20 , Jan Zoeteman 7 , Jacob Oprel Gz . 4 , Wouter van de Erve 4 , Jacob de Hoog 2 stemmen , Daniel Mooldijk , K , Sterner , C . IJzerman , L . de Hoog en L . Lammerse , ieder 1 stem .
  De kiezers hebben getoond dat zij ware verdiensten op prijs weten te stellen .
  P. Lammerse Sr zoekt dienstmeid (1881)
  P. Lammerse Sr zoekt dienstmeid (1881)
  Stemgerechtigden // veiligheid // typhus (1883)
  Stemgerechtigden // veiligheid // typhus (1883)
  23 Maart . Volgens de kiezerslijsten van dit jaar , bedraagt het aantal kiezers in deze gemeente, voor de tweede kamer der Staten Generaal en der Provinciale Staten , het cijfer 57 en dat voor den gemeenteraad 97.
  De hoogst aangeslagene is den heer Pieter Lammerse Senior , wethouder dezer gemeente , welke aan grondlasten ƒ 659,71 en aan personeel / 61,34 dus te zamen / 721.05 betaalt .
  De kiezers zullen dit jaar wel wil van hun stemrecht hebben , daar onze volksveriegenwoordiger in de tweede kamer , twee leden van de provinciale staten en twee gemeenteraadsleden dit jaar aan de beurt van aftreding zijn .
  Niettegenstaande de zeer kommervolle tijden, is de veiligheid van persoon en eigendom thans alhier uitstekend ; de toestand daarvan is heel wat verbeterd .
  De ouders van een door febris typhoidea aangetast jeugdig meisje , alhier , moesten dit kind voor eenige dagen door den dood verliezen .
  Verkiesbaar lid De Kanter bij Verkiezingen Staten Generaal wordt gesteund door drie stemgerechtigde Zuidlanders (1883)
  Verkiesbaar lid De Kanter bij Verkiezingen Staten Generaal wordt gesteund door drie stemgerechtigde Zuidlanders (1883)
  Nieuwe kerkeraad verkiezingen Hervormde Gemeente (1887)
  Nieuwe kerkeraad verkiezingen Hervormde Gemeente (1887)
  13 Mei . In de volgende week zullen , als er geen tegenspoed komt , de verkiezingen gehouden worden voor een kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente . Als candidaten worden genoemd
  M . van Rij
  P . Lammerse Sr .,
  J . Oosthoek .
  H . J . Westendorp .
  Jb . Overgaauw ,
  T . Blaak .
  Ook voor de betrekkingen van Kerkmeesters en notabelen worden de candidaten reeds aangewezen . Maar aangezien de verkiezing daarvan nog in de toekomst ligt , is het beter die namen eerst later te noemen .
  Met groote ingenomenheid hebben wij van dit lijstje kennis genomen , aangezien het de namen bevat van vastberaden , doortastende personen , zooals we in de tegenwoordige troebelen hoog noodig hebben .
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  Nieuwe Kerkeraad (Ned. Hervormd) gekozen // Nieuwe Rijksveldwachter (1887)
  17 Mei . Met het oog op de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a.s. kwamen gisteren avond een dertigtal stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. gemeente op de vergaderzaal van J . van Essen bijeen tot het stellen van kandidaten voor de betrekkingen van ouderling en diaken . Bet bericht in dit blad van Zondag jl . was dus eenigszins voorbarig.
  Tot kandidaat-ouderling werden geproclameerd de HH, Jan Oosthoek , Pieter Lammerse Sr . en Maarten van Rij , en tot kand.-diaken de HH , M. Vermaat , Cent van der Hoeven en J.G. Bloem .
  — 18 Mei . Alle stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk ontvingen heden hunne stembiljetten voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen , benevens een begeleidend schrijven van den volgenden inhoud :
  in de bijeenkomst van Stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. kerk te Zuidland , gebonden Maandpg avond 16 Mei , waar 30 lidmaten tegenwoordig waren , werden candidaat gesteld voor de betrekking
  van Ouderling : P . Lammerse Sr .
  M . v . Rij Dz . J . Oosthoek Dz . van Diaken : Cent van der Hoeven . Maarten Vermaat . J . G . Bloem . Genoemde zes personen hebben verklaard , de candidatuur te willen aannemen en worden voor de verkiezing op Vrijdag 20 Mei a . s . den kiezers dringend aanbevolen .
  20 Mei . Den tot veldwachter dezer gemeente benoemden C . de Gier, laatst als zoodaniggeplaatst geweest te Bergschenhoek , is in functiegetreden .
  Als eene bijzonderheid dient vermeld teworden dat gisteren bij den laad bouwer Bastiaan Zoeteman Jz ., een kalf geboren is , hetwelk de buitengewone zwaarte van honderd halve kilo's heeft .
  Aanstaanden Zondag namiddag zal de godsdienstoefening , ten huize van Jan van Essen geleid worden door den heer Koch , predikant te ' Spijkenisse . De dolerenden;de predikant en kerkeraad zetelen nog steeds in bet kerkgebouw .
  Voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen werden uitgebracht 33 stemmen . Met algemeene stemmen of met algemeene stemmen opéén na werden gekozen :
  Tot Ouderlingen de HH .
  P . Lammerse , Sr . M . van Rij Dz . en J . Oosthoek , Dz .
  Tot Diakenen de HH .
  M . Vermaat .
  Cent van der Hoeven .
  J . G . Bloem . Aller oogen zijn van deze eilanden zeker op deze Heeren gevestigd . Op hen rust de moeielijke taak om te ontwarren , wat door de vereerders van dr . Kuyper te dezer plaatse in de war gebracht is .
  Moge het hun spoedig gelukken , is de innige wensch van alle vrienden van orde en wet.
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  Verkiezingen gemeenteraad (1887)
  15 Juli . Aanstaande Dinsdag 19 dezer, zal alhier de verkiezing plaats hebben van drie leden voor den gemeenteraad .
  Aftredende leden zijn de heeren P . Lammerse Sr .; L. Hazejager en K . Barendrecht , beide eerstgenoemden tevens Wethouders .
  Het is te wenschen dat deze drie aftredende leden , welke reeds zoovele jaren de belangen onzer gemeente behartigden , thans met groote meerderheid mogen herkozen worden .
  Naar men verneemt , worden van liberale zijde in plaats van de twee laatstgenoemde heeren , candidaat gesteld de heeren : J . Zoetemau Iz. en J. Oosthoek .
  In deze gemeente zijn 95 kiesgerechtigden voor den gemeenteraad , apprumitief kunnen daaronder gerekend worden dat 59 zich scharen aan de liberale - en 86 aan de clericale zijde .
  — Aanstaande Zondag namiddag zal de vacature-beurt alhier vervuld worden door den WelEerw.Zaergel . heer Ds . J.M.J. Hoog , predikant te Abbenbroek . —

  ========
  22 Juli 1887. Bij het openen der stembus op dea 20sten dezer is gebieden, dat voor de verkiezing van drie leden van den gemeenteraad alhier, waren ingeleverd 90 stembilletten , van de 96 stemgerecht . daarvan waren uitgebracht op de heeren Pieter Lammerse Senior ( aftredend lid ). Jan Oosthoek Dr zoon en Jan Zoeteman Izaak zoon , respectievelijk 60 , 53 en 51 stemmen ; zoodat deze drie heeren , tot raadsleden zijn geproclameerd .
  Verkiezing twee wethouders // Zuidlandsche Jaarmark (1887)
  Verkiezing twee wethouders // Zuidlandsche Jaarmark (1887)
  6 Sept. In eene heden namiddag gehouden Raadsvergadering is tot Wethouder herkozen de Heer Pieter Lammerse Sr . en tot Wethouder gekozen - de Heer L. Van der Meer S.z . ter vervanging van den niet als Raadslid herkozen Heer Leendert Hazejager , die gedurende 35 jaren als Raadslid en 22 jaren als Wethouder de belangen der gemeente heeft behartigd .
  — De Zuidlandsche markt , zooals de kermis hier gewoonlijk genoemd wordt , zal aanstaanden Vrijdag en Zaterdag gehouden worden ; de toebereidseien daartoe nemen zachtjes aan een ' aanvang . Blijven de hemelsluizen wat gesloten , dan zal het voorzeker ook dit jaar weder niet aan bezoekers naar dit centrum van het eiland ontbreken j de ijverige mannen en vrouwer , die het geheele jaar door aan
  het werk zijn mogen wel eens eene ontspanning hebben ; de boog kan niet altijd even strak gespannen zijn ; daarom zij aan allen een vreedzame en pleizierige kermis toegewenscht .
  — De vlas-campagne nadert haar einde . Ten minste , wat het zomerwerk betreft ; hadden de vlassers in het begin van den rooitijd alle reden tot tevredenheid , in den laatsten tijd wordt nog al schade geleden door regen en harde winden .
  P. Lammerse sr heeft vacature voor bouwknecht (1888)
  P. Lammerse sr heeft vacature voor bouwknecht (1888)
  P. Lammerse heeft vacature voor werkmeid (1890)
  P. Lammerse heeft vacature voor werkmeid (1890)
  Hervormde kerk kiest nieuwe leiding (1890)
  Hervormde kerk kiest nieuwe leiding (1890)
  19 December .
  Bij de kerkelijke verkiezingen zijn de liberale aftredenden met algemeene stemmen herkozen . De heeren Pieter Lammerse Sr als ouderling , Maarten Vermaat als diaken on Wouter van de Erve als kerkmeester.
  — Bij de doleerenden alhier is tot predikant beroepen de heer Sluijter te Loosduinen .
  Gemeenteraad aangesteld / varken vlekziekte (1893)
  Gemeenteraad aangesteld / varken vlekziekte (1893)
  14 Juli. Door de kiesvereeniging alhier zijn tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld de aftredende leden, nl. de heeren P. Lammerse , wethouder , J. Oosthoek en J. Zoeteman .
  — Enkele gevallen van besmettelijke vlekziekte onder de varkens hebben zich hier voorgedaan.De bepalingen der wet zijn er op toegepast .
  Gemeenteraad alledrie herkozen (1893)
  Gemeenteraad alledrie herkozen (1893)
  Voor de verkiezing van drie leden voor den Gemeenteraad waren honderd achttien stembriefjes ingeleverd . De aftredende leden P . Lammerse Sr ., J . Oosthoek en J . Zoeteman zyn met meerderheid van stemmen herkozen .
  Pieter Lammerse en Jan Oosthoek eervol ontslagen bij het heemraadschap (1896)
  Pieter Lammerse en Jan Oosthoek eervol ontslagen bij het heemraadschap (1896)
  Zuidfand , 17 April
  By koninklijk besluit is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P. Lammerse als dijkgraaf van den polder Velgersdyk en aan den heer J. Oosthoek als heemraad van dien polder .

  De predikant Z. Hoek, by de gereformeerde kerk te alhier, heeft voor het beroep te Sprangbedankt .
  Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
  Burgemeester De Jongh treedt af en ook Pieter Lammerse Sr neemt ontslag (1896)
  Bij kon . besluit is aan M . J . de Jongh op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Zuidland en van Oudenhoorn , met dankbetui - ging voor de diensten , door hem in die betrekking bewezen .
  De heer Pieter Lammerse Senior , gedurende vele jaren Wethouder en Raadslid dezer gemeente , heelt om gezondheidsredenen uit beide betrekkingen ont - slag genomen .
  Nieuw kerkorgel in gebruik genomen (1897)
  Nieuw kerkorgel in gebruik genomen (1897)
  Zondag II April was voor de Hervormde gemeente alhier een indrukwekkende dag .
  Nadat in de voormiddag-godsdienstoefening 29 nieuwe leden door onzon predikant op treffende wijze waren bevestigd, werd in den namiddagdienst het nieuwe kerkorgel ingewijd .
  Den Sen April van het vorige jaar was door den heer Leendert van der Meer Cz . aan de kerkvoogdij van de Herv. gemeente eene som geschonken , waarvoor een orgel in de kerk gesticht kon worden .
  Dat orgel, thans gereed zijnde, zou heden voor het eerst worden bespeeld.
  Onze geachte leeraar sprak een dankbaar woord ter nagedachtenis van genoemden heer v.d. Meer, onlangs overleden, en niet minder hartelijk dankbaar herdacht hy den heer P. Lammerse Sr., ins - gelijks overleden, die zoozeer had medegewerkt, om tot het verkrygen van het orgel te geraken.
  Na deze ernstige inleiding , bracht de heer Groeneveld, organist te Vlaardingen, die voor de inwijding was uitgenoodigd, de treurmarsch van Chopin ten gehoore, hetgeen blijkbaar diepen indruk maakte.
  Door het meesterlijk spel van genoemden heer werd getoond, wat de gemeente in dit orgel bezit. Het doet den fabrikanten, de firma Bakker en Timmenga te Leeuwarden, alle eer aan en volkomen verdiend was ook de dank, door den Voorganger in die inwijdingsbeurt èn den heer Groeneveld, èn den heeren Bakker en Timmenga gebracht.
  De opwekkende en ernstige toespraak, daarna door den predikant gehouden, verhoogde de plechtigheid .
  Een zeshonderdtal personen woonde deze dienst bij en zeker was het voor onzen predikant , hoewel een vermoeiende, toch een aangename dag, nu hy zijn onvermoeid en gewaardeerd pogen tot het verkrijgen van een orgel in de kerk zoo luisterrijk bekroond zag .

 • Aantekeningen 
  • De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland , in acht nemende dat volgens de laatst gehouden tien - jarige volkstelling het getal inwoners dezer provincie 803.530 bedraagt , besloten dat op de lijst der hoogstaangeslagenen in deze provincie 535 perso - nen moesten worden gebracht . Op die lijst komen o . m . voor
   no . 234 P . Lammerse Sr . te Zuidland f 1030.18

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88672890/srcid/22735947/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88450657/srcid/22680557/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88429677/srcid/22675102/oid/1.