Roeland van Sintmaartensdijk

Mannelijk 1846 - 1917  (70 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Roeland van Sintmaartensdijk 
  Geboren 30 mrt 1846  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 14 jan 1917  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Persoon-ID I2640  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 11 mei 2016 

  Vader Pieter van Sintmaartensdijk,   geb. 14 nov 1810, Zuid-Beijerland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 14 jun 1848, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 37 jaar) 
  Moeder Sara van Dintel,   geb. 12 feb 1812, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 sep 1853, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 41 jaar) 
  Gezins-ID F551  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Neeltje Hazejager,   geb. 6 jun 1848, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 6 feb 1931, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 82 jaar) 
  Getrouwd 28 dec 1870  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  • Bij huwelijk de leeftijd van 24 en 22 jaar.
  Kinderen 
  +1. Pieter van Sintmaartensdijk,   geb. 6 jan 1872, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 3 jan 1944, Schiedam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 71 jaar)
  +2. Anna van Sintmaartensdijk,   geb. 14 feb 1873, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 18 dec 1927, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 54 jaar)
  +3. Leendert van Sintmaartensdijk,   geb. 7 jun 1875, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 aug 1949, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 74 jaar)
   4. Arie van Sintmaartensdijk,   geb. 12 jul 1876, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   5. Gilles van Sintmaartensdijk,   geb. 22 mei 1880, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 30 aug 1880, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   6. Gilles van Sintmaartensdijk,   geb. 4 jul 1881, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 okt 1884, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 3 jaar)
   7. Sara van Sintmaartensdijk,   geb. 14 nov 1883, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 jun 1962, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 78 jaar)
   8. Gilles van Sintmaartensdijk,   geb. 21 jul 1885, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 mei 1964, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 78 jaar)
   9. Geertrui van Sintmaartensdijk,   geb. 6 feb 1888, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   10. Lucretia van Sintmaartensdijk,   geb. 18 jun 1891, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Laatst gewijzigd op 12 mei 2016 
  Gezins-ID F1066  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Simonshaven en Biert krijgen water uit de Vierambachtsboezem (1885)
  Simonshaven en Biert krijgen water uit de Vierambachtsboezem (1885)
  10 November. Door eigenaren en gebruikers van landen, gelegen in de polders Simonshaven en Biert, is met groot genoegen kennis genomen van het ontwerp—besluit, door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend, waarbij onder meer is bepaald, dat de voormelde polders in den zomer, wanneer zij daaraan behoefte heeft, van water zullen worden voorzien uit den Vier-Ambachtsboezem .
  Niettegenstaande de polders Simonshaven en Biert dit recht sedert eeuwen hebben gehad , achtte het bestuur van het Hoogheemraadschap van Putten , dat het bestuur over den Vier-Ambachtsboezem heefc , dat recht vervallen , ten gevolge van de stichting van het stoomgemaal ,/ De Leeuw van Putten ", waardoor de polders Simonshaven en Biert in vereeniging met eenige andere polders , bemalen worden . Het geschiedde op grond , dat men wel verplicht was de polders van het overtollige water te bevrijden , doch niet van water te voorzien . Gelukkig , dat de Gedeputeerde Staten deze zienswijze niet deelen , en tusschen - beiden zyn getreden om aan die handelwijze een einde te maken en de polders Simonshaven en Biert recht te verschaffen , zonder andere polders te benadeelen en de gecombineerde waterloozing begrepen .
  — Tot ouderlingen der Ned . Herv . gemeentealhier zijn benoemd de heeren : J . Oprel Gz . en R . van Sint Maartensdijk , en tot diaken de heer
  D . van der Bie . Naar men verneemt , zullen deze nieuw benoemden , aanstaanden Zondag door denheer Kalkman, predikant te Maassluis , worden bevestigd .
  De kerkeraad is dus weder voltallig ; hadden wij nu ook maar een dominé , dan waren we weder ^ au grand complet ".
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Herrie in de Kerk (doleantie) (1887)
  Kerknieuws uit Zuidland .
  ZUIDLAND , 2-Z April . Op Woensdag 20 April hield eene commissie uit het klassikaal Bestuur van Brielle, doende wat des kerkeraads te Zuidland is , haar eerste zitting in deze gtmeente . Naar het schijnt werden daar in korten tijd van ongeveer anderhalf uur zeer vele zaken afgehandeld . Tot nog toe zijn mij daarvan slechts enkele bekend , misschien dat de gewone correspondent van de NBC. gelukkiger is ten dezen opzichte .
  Ken der voornaamste punten van behandeling was , het treffen van maatregelen om de godsdienst-oefeningen in deze gemeente te doen hervatten , niettegenstaande het zoogenaamde Kerkbestuur vau de zoogenaamde Nederduitsche gereformeerde gemeente Kerk en Kerkegoederen wederrechterlijk in beslag houdt .
  In een circulaire , Donderdag 21 April aan de Nederl . Hervormde gemeente alhier bezorgd, wordt te kennen gegeven, dat die godsdienstoefeningen beginnen reeds met 24 April , op de bovenzaal van den Heer Van Essen. Dr . Kienderhotf van Oudenhoorn zal het eerst optreden . Een alinea van die circulaire laat ik hier in zijn geheel volgen.
  // In die godsdienstoefeningen zal worden gecollecteerd voor armen en Kerk , en vooral uit de collectie voor de Kerk zal moeten blijken welke uwe offervaardigheid is voor de belangen uwer gemeente . Het is wel met besliste zekerheid te zeggen , dat binnen een niet al te lang tijdsverloop als de kerkelijke goederen aan ons moeten worden uitgeleverd , doch voor's hands zijn eenige kosten te dekken , die eerst later zullen kunnen worden verhaald op hen , die thans wederrechtelijk die goederen onder zich houden . ïer voldoening dier voorschotten rekenen wij op uwe offervaardigheid /'
  In ' t belang van de Ned , Herv . gem . maar vooral in ' t belang van de Kerkmeesters der Nederd . gereformeerde gem ., is het te wenschen , dat de orde zeer spoedig hersteld worde . Het moet gezegd worden , dat genoemde Kerkmeester » een moed toonen , al is het dan ook een treurigh moed , die weinigen buiten hen zouden bezitten . Zij toch zijn aansprakelijk , niet alleen voor alle gelden uit de kerkefondsen , die ze hebben uitgegeven sedert het oogenblik , waarop hunne schorsing als Kerkmeesters der Ned . Hervormde gem . is ingegaan , — maar ook voor de onkosten , waartoe zij zoodoende het Klassikaal Bestuur van Brielle , doende wat des Kerkeraads te Zuidland is , noodzaken .
  Ben tweede gewichtig punt van behandeling was de aanstaande verkiezing van een nieuwen Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier , eene ver - kiezing die noodzakelijk geworden is door de ontzetting én uit hun ambt en uit hun lidmaatschap dier gemeente van de H.H . J . Oprel Gz , C . IJzer - man en E . van Sintmaarteusdijk als ouderling en B . Zoeteman Iz ., D . van der Bie en L . van Rij Cz . als diaken . Wel is waar hebben die H.H . benevens de Heer J . Bajema , vroeger predikant bij de Ned . Herv . gem . alhier , de brieven waarmede het provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland hen met het ontzeltingsbesluit in kennis wilde stellen , geweigerd in ontvangst te nemen , maar dit neemt niet weg dat het vonnis geveld is en kracht behoudt . Door die weigering verliezen zij eenvoudig het recht om later zich te verontschuldigen , dat zij niet in appel kwamen .
  De preliminairen voor de verkiezing van den nieuwen Kerkeraad zijn reeds genomen : de lijst der stemgerechtigde manslidmaten ligt reeds ter visie.
  Nu genoeg voor dezen keer . Ik wacht , dat de gewone correspondent van de N . B . C . ook wel een en ander gemeld zal hebben .

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88436861/srcid/22676946/oid/1.